EKSPERTSKI 4D ultrazvuk od 25-27 nedelje trudnoće

4D/3D ultrazvučni pregled od 25. nedelje do 27 nedelje trudnoće
 
Do sada ste već obavili dva najvažnija ultrazvučna pregleda (genetski sonogram prvog trimestra i anatomsko–morfološki pregled sa fetalnom ehokardiografijom od 21-24 nedelje) i na taj način smo se uverili da se svi organi razvijaju kako treba.
Međutim, to ne znači da je ultrazvučna kontrola ploda završena. Sada je vreme kada se prati kako vaša beba raste, kao i da se ne propusti eventualna pojava razvojnih anomalija (tj. anomalija koje se ispoljavaju u kasnijoj fazi trudnoće - npr. neke anomalije srca, moždanih šupljina, creva itd.).
 
Ekpertski 4D/3D ultrazvučni pregled od 25 nedelje do 27 nedelje trudnoće se sastoji se iz sledećih celina obavljeni h u jednom aktu:
 
1. Anatomsko morfološki pregled ploda

- 3D/4D mod – analiza spoljašnjeg izgleda ploda (da li postoji rascep usne, kakva je simetrija lica, da li postoje deformiteti šake i stopala)
- kičmeni stub (2D i 3D mod)
- analiza moždanih struktura (mali 
mozak, moždane komore, corpus calosum, krvni sudovi baze lobanje /3D i Power Doppler, prisustvo očnih sočiva)
- analiza trbušnih organa (uočavanje želuca i integriteta dijafragme, uočavanje mokraćne bešike i dve arterije pupčanika, prisustvo i izgled oba bubrega)
- analiza integriteta prednjeg trbušnog zida (da li postoji defekt prednjeg trbušnog zida)

 
 2. Fetalna ehokardiografija – ultrazvuk srca bebe

Srce se svaki put gleda kao da je prvi put, jer od svih mana koje se javljaju u trudnoći, mane srca su najčešće, a vrlo teške za uočavanje.
Analiziraju se dve komore i dve predkomore, srčana pregrada, aorta i njen izlaz iz leve komore, plućna arterija i nje izlaz iz desne komore, Power, Color Doppler i 3D angio – protoci kroz srce i velike krvne sudove....


3. Procena rasta i razvoja ploda

Da li plod raste simetrično i skladno. Značajno usporenje ili ubrzanje rasta je važan znak koji zahteva dalja detaljna ispitivanja.
 

4. Protok (Doppler) materičnih arterija

Ovaj deo pregleda procenjuje protoke u dvema arterijama vaše materice, glavnim snabdevačima bebe kiseonikom i hranljivim materijama. Njihova nerazvijenost ukazuje na mogućnost pojave visokog krvnog pritiska u daljem toku trudnoće, kao i na rizik od usporenja rasta ploda.

5. Protok (Doppler) pupčanih arterija

Merenjem protoka kroz arteriju pupčanika procenjuje se vitalnost bebe.

6. Pregled posteljice i količine plodove vode

Analiziraju se lokalizacija, debljina i izgled posteljice, a količina plodove vode je važan pokazatelj stanja Vaše bebe.
 

7. 3D i 4D Ultrazvuk vaše bebe

Beba nije više “onaj mali vanzemaljac“, sada već ima obraščiće i izgleda kao “prava beba“. U ordinaciji se tokom pregleda vode “ozbiljne rasprave“ na koga liči. Komentari kada se vidi njegova ili njena „malenkost„ su posebna priča ......
 
 
 
 
 
 
Uvek tu za Vas, Vaša bolnica AnaLife!
 

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs