Kardiološki pregled

KARDIOLOŠKI PREGLED
· Lekar specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije obavlja klinički pregled pacijenta.
Pregled počinje anamnezom, odnosno razgovorom sa pacijentom. Lekar vodi intervju sa pacijentom, postavljajući pitanja o tegobama, simptomima bolesti i razlozima poseti kardiologu. Nakon pažljivo uzete anamneze (istorije bolesti), iskusan lekar može značajno suziti moguće uzroke bolesti.
 
· Kardiološki pregled dalje podrazumeva inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje tenzije i EKG.
 
Inspekcijom
· Lekar posmatra spoljne znakove i simptome bolesti. Iskusnom oku lekara sama pojava bolesnika često otkriva dijagnozu bolesti i usmerava ga na prave dijagnostičke procedure.
 
Palpacijom
· Lekar pregleda štitnu žlezdu, trbuh (abdomen), dojke, periferne pulseve -arterijske i venske, spoljne promene na telu.
 
Auskultacija
· je metod slušanja stetoskopom. Auskultacijom se pregledaju pluća, srce, veći krvni sudovi, peristaltika. Auskultacijom se mogu otkriti razna plućna obljenja, srčani šum, šum nad većim arterijama.
 
Tenziometar
· nam služi za merenje krvnog pritiska. Dobijamo vrednosti sistolnog (gornjeg) i dijastolnog (donjeg) srčanog pritiska.
 
EKG- pregled
· EKG (elektrokardiogram) beleži sa 6 standardnih odvoda i 6 prekordijalnih odvoda električnu aktivnost srca. Na osnovu EKG zapisa mogu se utvrditi: srčana frevenca, osovina srca, uvećanje srca, ishemija (angina pektoris, akutni infark miokarda), poremećaji ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa.
 
Po završenom pregledu kardiolog postavlja radnu dijagnozu ili konačnu. Pacijent se upućuje ciljano na dodatne preglede i dobija terapiju ako je potrebno.

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs