Holter EKG-a


Holter monitoring EKG-a je neinvazivna dijagnostička procedura, koja se obavlja u ambulantnim ili bolničkim uslovima. Pacijentu se postave elektrode na grudni koš, koje su povezane sa aparatom (veličine mobilnog telefona). Sam aparat, Holter EKG-a, beleži elektrokardiogram pacijenta sve vreme. Najčešće se nosi 24h. Tokom nošenja aparata pacijent se ne sme kupati, pomerati kablove i odlepljivati elektrode (o čemu dobije detaljno uputsvo prilikom postavljanja aparata). Pacijent tokom nošenja Holter-a, obavlja uobičajene dnevne aktivnosti, koje beleži u dnevnik.
 
Nakon skidanja aparata sa pacijenta, kardiolog prebacuje podatke sa aparata na kompjuter i analizira EKG pacijenta. Kardiolog na osnovu analize EKG-a, određuje da li postoje poremećaji srčanog ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa, epizode ishemije.
 
Indikacije za Holter EKG-a su: poremećaji srčanog ritma, krize svesti, vrtoglavice.
Poremećaji ritma su opisani u posebnom poglavlju –ARITMIJE.
 
Vrtoglavice, nesvestice i gubitak svesti su posebno opisani.
 

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs