Kardiologija - Holter pritiska

Holter krvnog pritiska je postupak kojim se krvni pritisak meri u određenim intervalima tokom 24 časa.  

 
Ovo je odlična metoda za:
-          procenu dnevnog i noćnog ciklusa promene pritiska
-          otkrivanje perioda naglih hipotenzija
-          kontrolu efekata antihipertenzivne terapije
-          korekciju vrste i vremena u toku dana kada se uzimaju antihipertenzivi
-          izbegavanje fenomena “belog mantila” (porast krvnog pritiska uzrokovan strahom od doktora,  a ne oboljenjem).
 
Najvažnije indikacije (razlozi) za primenu holtera: 
-          vrtoglavice
-          krize svesti
-          kontrola efekata antihipertenzivne terapije
-          neregulisana arterijska hipertenzija
-          sumnja na povišen pritisak u trudnoći
-          druge situacije koje zahtevaju detaljniju analizu krvnog pritiska
 
Aparat se sastoji od poveske (manžetne koja se postavlja na nadlakticu) i mehanizma koji registruje vrednosti krvnog pritiska. Postavljena aparatura ne remeti dnevne aktivnosti. Merenja se tokom dana najčešće vrše na pola sata, a tokom noći svakih sat vremena. Razmak između merenja određuje se kompjuterski, pre postavke aparata. Pacijent dobija detaljna uputstva kako da se ponaša tokom nošenja aparata i kako da vodi dnevnik aktivnosti i simptoma.
Nakon skidanja aparata, podaci se prebacuju na kompjuter i posebnim softverom (programom) analiziraju. Kardiolog očitava nalaz i daje zaključak.
 

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs