Šta su hemoroidi?

Hemoroidi

predstavljaju hronično oboljenje nastalo kao posledica povišenog krvnog pritiska unutrašnjih ili spoljašnjih venskih spletova oko analnog kanala.

         

Manifestuju se kongestijom ili otokom venskih krvnih sudova unutar rektuma ili ispod kože oko anusa. Oni su česta pojava i bar polovina ljudi starijih od pedeset godina ima neki problem sa hemoroidima.

Neretko se javljaju i kod mlađih ljudi, naročito trudnica a ponekad i kod dece koja imaju problema sa stolicom.


Faktori rizika:
• Godine života,
• način ishrane 
• gojaznost 
• povišeni krvni pritisak
• trudnoća, neki su od faktora koji mogu da doprinesu pojavi hemoroida.


Podeljeni su u zavisnosti od težine kliničke slike na četiri stadijuma:
1. Hemorhoidi u prvom stadijumu krvare ali ne prolabiraju, ispadaju iz analnog kanala. 

             

2. Drugi stadijum se manifestuje prolapsom nodula van analnog kanala,obično tokom defekacije, ali se spontano vraćaju. 

             

3. Treći stadijum hemoroida zahteva manuelno vraćanje šuljeva u analni kanal nakon ispadanja nastalog tokom defekacije

          

4. Četvrti stadijum obeležavaju hemoroidi koji su konstantno van analnog kanala, ne mogu se manuelno vratiti i često tromboziraju ili se uvrću.


Simptomatologija uključuje bol, povremeno krvarenje, analni svrabi prljanje veša.Kod prolapse u IV stadijumu tegobe su najizraženije jer dolazi do kontakta između rektalne mukoze i kože oko anusa  te je zbog toga pozicionirana van analnog kanalai trajno delinično ili potpuno zatvara mišićni deo analnog kanala.
 

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs