Fistule

Šta je analna fistula i operacija analne fistule


Šta je analna fistula?

Fistula je nenormalna veza između anusa i kože.Na površini kože oko anusa može postojati jedna ili više vidljivih rupa: to su spoljni otvori tankih prolaza koji su poput tunela prema analnom kanalu. Fistula se obično javlja kao rezultat prethodnog apscesa u području koje je bilo izdrenirano ali nije u potpunosti zaraslo. Kao posledica ovoga dolazi do upornog ili povremenog izbacivanja gnoja,krvi ili sluzi. Obično nije praćeno naročitom boli, iako apsces može da se ponovo stvori.

Lečenje fistule
• Lečenje fistule je operacija.
• Perianalne fistule nije lako lečiti.
Operacija su najčešće u fazama, skoro uvek je potrebno uraditi dve, tri, četiri i više operacija.
• Napominjemo da ni posle dugotrajnog lečenja i nekoliko operacija, ne možemo da garantujemo da će fistule nestati.
Kako ne znamo zašto nastaju, tako ne znamo ni da li će potpuno nestati i pored svih preduzetih zdravstvenih mera.
• Lečenje fistule može toliko da traje, da je potrebno ponavljati operaciju nekada i posle samo nedelju dana od predhodne operacije, ili mesec dana od predhodne operacije ili čak da se javi i posle nekoliko godina. (sekundarne operacije)


Koje su alternativne metode?
Kako mali broj fistula spontano zaraste,operacija se obavlja kod skoro svih pacijenata sa ovim stanjem.
Alternativa je odustajanje od operacije.

Koristi na koje računate posle operacije
• Da se obavi operacija, (obično u fazama) koja će ili izlečiti ili držati pod kontrolom fistulu sa minimalnim propratnim efektima.
• Da se odredi priroda analne fistule

Za vreme procedure/operacije
Operacija fistule može biti jednostavna ili kompleksna u zavisnosti od prirode fistule.
Ponekad nije moguće videti celu fistulu pre operacije, pa se odluke donose dok ste Vi pod anestezijom. Jednostavne fistule mogu da se otvore isecanjem male količine analne kože i mišića. Kompleksne fistule su one dublje kod kojih bi se moralo iseći previše mišića što bi moglo da dovede do inkontinencije tako da takav zahvat nije opcija. Za takav slučaj postoje različiti vidovi lečenja i Vaš hirurg će sa Vama razgovarati o svim opcijama.

Nalaženje puta fistule
Od najveće je važnosti utvrditi putanju fistule kako bi se primenilo adekvatno lečenje.Ovo se obično postiže uvođenjem sonde kroz spoljni otvor do unutrašnjeg otvora u analnom kanalu.Ponekad je put uzak ili krivudav pa je putanju teško utvrditi.

Otvaranje putanje

Za površinske fistule najbolje je otvoriti putanju sečenjem kroz kožu direktno iznad sonde koja je na putanji. Ponekad ovo uključuje isecanje malog dela analnog sfinkter mišića ali je rizik od značajne promene kontinencije veoma mali. Ovo područje potom zarasta bez potrebe za nekim naročitim previjanjem. Razgradivi šavovi se obično postavljaju oko ivice rane da pomognu zarastanju.

Dublje fistule

Ako se unutrašnji otvor nalazi dublje unutra često je najbolje ne seći analni sfinkter mišić već razmotriti alternativne metode.Deo putanje koji nije uz mišić se može otvoriti,ali će hirurg možda odlučiti da postavi seton. Seton je vrsta materijala za ušivanje ili gumena traka koja se može provući kroz otvor na koži,duž fistule,kroz unutrašnji otvor i napolje kroz anus. Onda se vezuje u omču koja može na istom mestu da stoji nekoliko nedelja ili meseci.Mnogim ljudima je seton prilično ugodan-možete prilično bezbedno i normalno ići u toalet i prati se.Najčešće se koristi labavi seton.On podstiče drenažu svakog inficiranog materijala i omogućava da putanja fistule postepeno zarasta oko setona,ostavljajuci zrelo ožiljačno tkivo.Ovo je obično prvi deo lečenja koje obuhvata nekoliko faza/nekoliko operacija/

Sekundarne operacije

Jednom kada je seton postavljen fistula je obično pod kontrolom ali neće biti izlečena i neko pražnjenje će ostati. Posle toga je potrebna druga operacija i tu postoji više opcija.Izbor zavisi od tipa fistule,uzroka,odluke pacijenta i hirurga.Među opcijama su:

a) uklanjanje setona i nada da će se fistula zatvoriti ili izbacivati minimalne količine.
b) pokušaj da se fistula zatvori fibrinskim lepkom-ovo je primamljivio ali uspeh nije zagarantovan.
c) korišćenje setona koji se u toku od nekoliko nedelja polako zateže pa postepeno seče mišić omogućavajući zarastanje ali sa manjim rizikom od promene u kontineciji koja se dešava prilikom jednog hirurškog zasecanja.
d) izvlači se jezgro putanje fistule a unutrašnji otvor se zatvara delom kojim je rektum postavljen (mukoznim režnjem)
e) zatvaranje putanje fistule biološkim čepom koji se zove čep analne fistule.
f) LIFT procedura (podvezivanje putanje intersfinkterične fistule).Ovo je prilično nova tehnika koja se koristi kod fistula koje idu i kroz unutrašnji i kroz spoljašnji analni sfinkter mišić.Prostor između ovih mišića se otvara da se otkrije putanja fistule koja je kao kabl.Onda se ta putanja iseče i obe strane fistule se ušiju(podvežu).

Nijedna od ovih metoda ne garantuje uspeh prilikom prvog pokušaja i često je potrebno više operacija da se postigne zarastanje fistule. Prednost ovih metoda je veoma mali rizik od inkontinencije (bez kontrole) jer se analni mišić ne seče. Svaka nova operacija podrazumeva troškove , samim tim i plaćanje nove operacije

Značajni, neizbežni ili česti rizici operacije fistule
Operacija analne fistule je generalno veoma bezbedna operacija sa malo rizika ali,kao i kod svake operacije,može doći do komplikacija.

Održanje analne kontinencije je od najvećeg značaja prilikom donošenja odluke o vrsti operacije koja će biti izvedena.Kod većine pacijenata otvaranje fistule ne uključuje sečenje znatnog dela analnih mišića i kontinencija nije ugrožena. Ipak,svaka promena na analnom sfinkter mišiću može dovesti do određene promene u sposobnosti kontrolisanja gasova,tečnosti i povremeno čvrste stolice iz zadnjeg prolaza.

Inkontinecija- bez kontrole
Kontinencija – kontrole


Perianalne Fistule
FiLaC (Fistula Tract Laser Closure) je minimalno invazivna metoda za tratman perianalnih fistula upotrebom radijalnog laserskog zraka koji trenutno eliminiše i zatvara („zavaruje“) fistulozni kanal.

U cilju da se fistulozni kanal eliminiše što nežnije, strogo kontrolisana laserska energija se emituje radijalno (kružno), na sve delove kanala, korišćenjem potpuno novo-dizajniranog fiber-optičkog vlakna. Granulaciono tkivo unutrašnjosti fistule biva trenutno uništeno, dok se sam kanal fistule sužava do potpunog zatvaranja. Ovakav tretman takodje znatno ubrzava proces zarastanja.
 
FiLaC postupak eliminiše fistulozni trakt-kanal, isključujući potrebu da se sama fistula proseca i/ili otvara. Takodje, ekscizija (isecanje) fistule nije potrebno. Na taj način se čuvaju svi delovi mišića sfinkternog aparata, što eliminiše mogućnost nastanka inktontinencije (sposobnost kontrole vetrova i stolice). Neophodno je napomenuti da su pacijenti operisani ovom metodom oslobodjeni bolova koji se neizbežno javljaju kod drugih operativnih tehnika. ODSUSTVO HIRURŠKOG REZA I RANE =ODSUSTVO BOLOVA!!!

Tehnika primene
 
 
 
· Fleksibilno lasersko fiber-optičko vlakno se uvlači preko spoljašnjeg fistuloznog otvora kroz kanal fistule i precizno pozicionira uz pomoć indikatorskog svetla.

 
Potom hirurg aktivira aparat i izvlačeći fiber-optičko vlakno aplikuje lasersku energiju dužinom celokupnog kanala fistule. Fustulozni kanal se momentalno zatvara (“zavaruje”), bez oštećenja okolnih tkiva.  
 
http://www.springerlink.com/content/v18n12l133k6q467/ (external link)
 
 

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs