Doktori

 • Tim Bolnice Analife čine doktori koji su vrhunski eksperti iz svojih oblasti! U Bolnicu Analife se dolazi po ekpertsko misljenje!

  Spisak doktora u Opštoj bolnici Analife

   
  1) Dr sci.med. dr Vojislav Živanić, specijalista ginekologije i akušerstva
   
  2) Dr Veliša Arsić-estetski,rekonstruktivni i plastični hirurg
   
  3) Dr Aleksandar Šepetkovski, specijalista opšte hirurgije
   
  4) Dr Nada Radaković-specijalista ginekologije, akušerstva i citologije
   
  5) Prof. Milan Terzić-specijalista ginekologije i akušerstva
   
  6) Dr  sci.med. Jelena Micić-specijalista ginekologije i akušerstva
   
  7) Prim.mr sci.med. dr Branislav Tomović-specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
   
  8) Mr sci.med. dr Milovan Vukotić-specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
   
  9) Mr sci. med. dr Branislava Todić-specijalista interne medicine i kardiologije
   
  10) Dr Jasmina Korica Trešnjak-specijalista interne  medicine i kardiologije
   
  11) Dr  Stevan Vasiljević-specijalista radiologije
   
  12) Dr Goran Nikolić-specijalista interne medicine
   
  13) Dr Siniša Basara-specijalista interne medicine
   
  14) Dr Jasmina Stevanović-specijalista radiologije
   
  15) Dr Miodrag Stevović-specijalista anestezije sa reanimatologijom
   
  16) Doc.dr Radoje Doder-specijalista interne medicine suspec.gastroenterolog
   
  17) Dr Marko Jevrić-specijalista opšte hirurgije
   
  18) Dr Svetlana Zorić-specijalista interne medicine-subspec.endokrinologije
   
  19) Dr Vuk Joković-specijalista vaskularne hirurgije
   
  20) Dr Goran Rondović-specijalista anesteziologije
   
  21) Dr Vladan Pošarac-specijalista opšte hirurgije
   
  22) Mr sci. Med. Borivoj Milković-specijalista urologije
   
  23) Prim. dr Desanka Mitrović-specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
   
  24) Dr Tatijana Tošić-specijalista ginekologije i akušerstva
   
  25) Dr sci. Biljana Macanović-doktor nauka-biološke nauke

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs