dr Vojislav Živanić

Dr sci.med. dr Vojislav Živanić, specijalista ginekologije i akušerstva 

Rođen 17.11.1962. u Beogradu.

Medicinski fakultet završio u Beogradu;

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio 1995. u Beogradu, a usavršavanje iz perinatologije u Londonu;

Magistrirao 1996. na temu „PRENATALNO UTVRĐIVANJE MALFORMACIJA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA PLODA SA POSEBNIM OSVRTOM NA NJIHOVU ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU“;

Doktorirao 2003. na temu „UTICAJ POROĐAJA NA INTEZITET LIPIDNE PEROKSIDACIJE I ANTIOKSIDATIVNI STATUS PORODILJE I NOVOROĐENČETA“.

Do 2001. radi u Prištini, gde dobija zvanje Asistenta na katedri za ginekologiju i akušerstvo;

Od 2001. do 2008. radi u Ginekološko-akušerskoj klinici „Narodni front“ kao šef odseka interventnog ultrazvuka;

Od 2008. prelazi u bolnicu „Analife“ na mesto medicinskog direktora, na kome se nalazi i danas.

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs