dr Jasmina Stevanović

 
 
 
Dr. Jasmina Stevanović je završila Medicinski fakultet 1991. i specijalizaciju iz radiologije 2000.godine.
 
Pored poslova opšte radiologije stekla edukaciju za rad na skeneru i magnetnoj rezonaci. U toku 14 godina specijalističkog staža stekla bogato radno iskustvo u radu na opštoj radiologiji,mamografijama, ulrazvučnim pregledima, radu na skeneru i magnetnoj rezonaci. Prosečno uradi oko 5000 pregleda na godišnjem nivou na imidžing procedurama. Učestvuje kao radiolog u brojnim studijama koje se sprovode u cilju istraživanja.
Od 2007 do decembra 2013 bila na rukovodećoj poziciji.
Kao konsultant radila   u proteklom periodu u privatnoj praksi.
Sada radi na Institutu za Onkologiju i Radiologiju Srbije.
 
Usavršavala se na Medicinskom fakultetu u Hanoveru, Nemačka i u bolnci Tenon u Parizu/2005/.
 
Učestvovala na brojnim predavanjma kao predavač i kao učesnik  u cilju kontinurane edukacije.
 
Redovni učesnik na relevantnim kongresima u zemlji i evropskom kongresu radiologa.
 
Član lekarske komore Srbije, Udruženja radiologa Srbije, Udruženja Evrospkih radiologa, kao Udruženja digestivnih radiologa Evrope.
 
Služi se Engleskim jezikom, poznaje rad na računaru i sofisticiranoj tehnici koju koristi u radu.

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs