dr Vladan Pošarac

 
 
Dr Vladan Pošarac
specijalista opšte hirurgije
 
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1976. godine, a specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je sa odličnim uspehom 1984. godine.
 
Zaposlen je u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije od 1979. godine. U periodu od 1985 – 1996. godine bio je asistent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.
 
Do 2011. godine bio je šef Odseka za rani karcinom dojke i rekonstruktivnu hirurgiju, do 2013. godine načelnik Odeljenja za hirurgiju dojke, a trenutno je na poziciji direktora Klinike za onkološku hirurgiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
 
Ceo svoj radni vek posvetio je ranom otkrivanju, dijagnostici i lečenju raka dojke. Dao je znatan doprinos u uspostavljanju i razvoju novih opšteprihvaćenih procedura u lečenju ranog karcinoma dojke kao što su: radiovoÄ‘ena lokalizacija minimalnog raka dojke, provera limfnog čvora stražara (sentinel) kod ranih stadijuma bolesti, uvoÄ‘enje i razvoj onkoplastičnih procedura u hirurškom lečenju ranog raka dojke kao i modifikacija kod radikalnih operacija odmaklog raka dojke.
 
Aktivno je učestvovao na brojnim stručnim sastancima, simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu.
 
Saradnik je u nekoliko kliničkih studija koji se bave ispitivanjem lečenja raka dojke.
 
ÄŒlan je Udruženja onkoloških hirurga Srbije, Kancerološke i Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja onkoloških hirurga.

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs