Uspešno ste prijavljeni na našu mailing listu. Hvala!
Vaš komentar je poslat na odobrenje administratora. Hvala!
10

Dr Nikola Čolić

Specijalista radiologije

Dr Nikola Čolić - specijalista radiologije

Nikola Čolić

Rođen je 19.06.1987. godine u Smederevskoj Palanci. Završio je Palanačku gimnaziju, matematički
smer (2002-2006), nosilac je Vukove diplome. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje 2006 godine. Zvanje doktor medicine stiče 2012/13 godine sa prosekom 8,15. Državni ispit je položio 2014 godine.

Zatim stiče ostalo obrazovanje:

- Specijalističke akademske studije (2013-2015) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Modul Radiologija (prosek 9,40)

- Doktorske akademske studije (2015-) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Modul Radiologija (položeni svi ispiti prosek 9,45, odobrena tema doktorske disertacije)

- Osnovna specijalizacija iz radiologije upisana u decembru 2014, završena januara 2019. godine.
godine.

 

RADNO ISKUSTVO

- (oktobar 2013. – decembar 2014.) Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog Centra Srbije – volonter lekar opšte prakse

- (decembar 2014-2017. ) Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog Centra Srbije – lekar na volonterskoj specijalizaciji iz radiologije

- (februar 2016 - maj 2016, april 2017 - 2018) Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
Kliničkog Centra Srbije – lekar na specijalizaciji iz radiologije, rad u „Trauma centru” Urgentnog centra Srbije na Kopaoniku

- (2019 -) Klinički Centar Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, lekar specijalista

-  (jun 2015 - ) Antidoping agencija Srbije, Antidoping kotrolor, honorarni rad.
-  (jun 2018 - ) Lekarska komora Srbije – član skupštine
-  (jun 2018 - ) Lekarska komora Srbije – član upravnog odbora
-  (jun 2018 - ) Lekarska komora Srbije – član odbora za Međunarodnu saradnju
-  (jun 2018 - ) Regionalna Lekarska komora Beograda – član skupštine
-  (jun 2018 - ) Regionalna Lekarska komora Beograda – član odbora za obrazovanje

-  2021. – Organizator nacionalnog kongresa sa međunarodnim učešćem – „Značaj skrininga promena životnih navika za prevenciju malignih bolesti

- 2021.- Organizator nacionalnog kursa prve kategorije – Kako napisati rad za publikovanje u -
domaćem časopisu

- 2021. - Organizator nacionalnog kursa prve kategorije – Kurs ultrasonografije muskuloskeletnog
sistema, 2021. А-1-1084/21

- 2021. - Organizator nacionalnog kursa prve kategorije – Kurs terapije plazmom obogaćenom
trombocitima (PRP) Muskuloskeletnog sistema, 2021. А-1-1083/21

 

OSTALO ZNANJE, STIPENDIJE, VEŠTINE I SPOSOBNOSTI

- Član ESR (2015 - )
- Član ESHI (2017-2018)
- Stipendista programa „Invest in youth“ ESOR-a za 2016., 2017., 2018. godinu
- Strani jezici: Engleski jezik, odlično znanje (čitanje, pisanje, konverzacija)
- Odlično poznavanje rada na računaru - Windows operativni sistem, MS Office, Internet, PACS,
CR, GE, Philips, Siemens and Toshiba software for CT interpretation.

 

NAUČNI RADOVI, POSTERI, PREZENTACIJE i KURSEVI
„Radiological Diagnostic Methods in the Diagnosis of Medullary Thyroid Carcinoma” N. Colic, M. Civcic,

S. Erceg, R. Stevic, F. Vitosevic, D. Saponjski, V. Citakovic, ECR Vienna, 2017 Educational exhibit, poster number: C-0921. Doi link: https://dx.doi.org/10.1594/ecr2017/C-0921 “Impact of age and gender on basilar artery size: an analysis based on non-invasive imaging” F. Vitosevic,
N. Colic, S. Milosevic Medenica, L. Rasulic, ECR Vienna 2017, Educational exhibit, poster number C-0042, Doi link: https://dx.doi.org/10.1594/ecr2017/C-0042
“Rare tracheal tumor: Solitary plasmacytoma” Stević R, Ercegovac M, Stojšić J, Čolić N, Journal of Postgraduate Medicine Volume 64 Issue 2 2018. doi:10.4103/jpgm.JPGM_739_16
„Sonographic Indicators for Treatment Choice and Follow-Up in Patients with Pleural Effusion“. Stevic R, Colic N, Bascarevic S, Kostic M, Moskovljevic D, Savic M, Ercegovac M. Can Respir J. Oct 30. 2018. doi: 10.1155/2018/9761583. „Endovascular treatment of distal cerebral aneurysms using flow diverting devices - Our experience“, S. Milosevic Medenica, F. Vitosevic, I. Vukasinovic, D. Nestorović, N. Colic, L. Rasulic , ECR Vienna 2018, Educational exhibit, poster number C-0052, Doi link: https://dx.doi.org/10.1594/ecr2018/C-0052 „Ultrasound and CT guided pancreas biopsy”, N. Colic, D. Masulovic, R. STEVIC, M. Zakošek, D. Bulatović, F. Vitosevic, D. Šaponjski, I. S. Andjelkovic, ECR Vienna 2019, Educational exhibit, poster number C0449, Doi link: https://dx.doi.org/10.26044/ecr2019/C-0449 , “Differential diagnosis of pulmonary micronodules”, N. Colic, R. STEVIC, ECR Vienna 2019. Educational exhibit, poster number C-1356, doi link: https://dx.doi.org/10.26044/ecr2019/C-1356, „Vertebral erosion due to chronic rupture of aneurismatic abdominal aorta“, Nikola Čolić, , Dušan Šaponjski,, Milica Stojadinović, Danilo Jeremić, Biljana Parapid, Dragan Mašulović, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, Novembar 2019, doi: https://doi.org/10.2298/SARH190918121C

„Diferencijalna dijagnoza mikronodularnih promena u plućima“ Nikola Čolić, Ruža Stević, Kongres
radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, 2019, Poster prezentacija PP094, link: file:///D:/Kongres%20radiologa%20Srbije%20sa%20medjunarodnim%20ucescem.pdf , „Perkutane intervetne procedure u grudnom košu“, Ruža Stević, Nikola Čolić, Kongres radiologa Srbije sa
međunarodnim učešćem, 2019, Predavanje po pozivu, br: IL34, link: file:///D:/Kongres%20radiologa%20Srbije%20sa%20medjunarodnim%20ucescem.pdf
" Single center experience in treatment of tibial shaft fractures using ilizarov technique", Danilo Jeremić, Filip Vitošević, Boris Gluščević, Nemanja Slavković, Milan Apostolović, Miodrag Lalošević, Nikola Čolić,
Kristina Davidović, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo - 2020, Doi: 10.2298/SARH190901003J
“Pleuropulmonary manifestations of systemic autoimmune diseases: An 84-case series analysis”, Stević
Ruža, Nagorni-Obradović Ljudmila, Pešut Dragica, Škodrić-Trifunović Vesna, Čolić Nikola, Jovanović
Dragana. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2020, Doi https://doi.org/10.2298/SARH190730061S
“Od inovacije do regeneracije sa dr Milanom MIleusnićem” Bojana Božović, Ivana Gajić, Aleksandra
Jovanović, Nikola Čolić, Ivan Anđelković, Monografija, Beograd, Zadužbina Andrejević 2021.
“Diferencijalna dijagnoza nehomogenih senki u plućima na radiografijama – o čemu najpre treba da
razmišljano?” Sara Milenković, Ruža Stević, Dragan Vasin, Nikola Čolić, Dragan Mašulović, Kongres
radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, 2021, Poster prezentacija PP084
“Patološko – radiološka I hibrid imidžing korelacija adenocarcinoma pluća” Nikola Čolić, Kongres
radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, 2021, predavač po pozivu
“Can chest radiographic findings determine disease severity in COovid-19-positive patients? A single-
center study” Stevic R, Colic N, Milenkovic B and Masulovic D, European Journal of inflamation Volume
19; 1-9, November 2021. DOI: 10.1177/20587392211064461
“Barotrauma struktura grudnog koša kod hospitalno lečenih pacijenata sa COVID19 virusnom
infekcijom” Sara Milenković, Dragan Mašulović, Ruža Stević, Tatjana Adžić Vukičević, Dragan Vasin,
Nikola Čolić, Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, 2021, usmena prezentacija

“Radiološke manifestacije I komplikacije Kovid-19 pneumonije” – Nikola Čolić, Saznanja koja nam je
donela pandemija Kovid-19, Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem, 2021, predavač po pozivu
“Ultrasound of pathological changes in lungs” Nikola Čolić, 1 st regional SECHO online congress, 2021,
predavač po pozivu
“Transthoracic CT-guided lung biopsy”. Nikola Čolić, Ruža Stević, Mihajlo Stjepanović. ACTA CLINICA.
2021;21(2): 80-87.
“Minimalno invaziva torakoskopska hirurgija kao dijagnostički I terapijski pristup kod bilateralnog
pneumotoraksa u trudnoći uzrokovanog limfangioleimiomatozom – prikaz slučaja”, Garabinović Željko,

Nikola Čolić, Jelena Vasić Madžarević, Milan Savić. Srpski medicinski časopis Lekarske Komore Srbije, Maj
2022, Vol 3, 241-248, doi: 10.5937/SMCLK3-37604
“Incodental finding of pulmonary tumorlet in a case of surgically treated bronchiectatic cavity
superimposed by aspergilloma” Moskovljević Dejan, Niklla Čolić, Anđela Dimkić Milenkpvić, Jelena
Marković, Vladimir Milenković, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, Online first august 2022, doi:
https://doi.org/10.2298/SARH220609092M

Postavite pitanje ili komentar Komentari (0)
Za usluge Opšte Bolnice Analife možete plaćati na više načina.

Ponedeljak-petak od 09-20h
Subotom od 09-15h

Opšta Bolnica Analife
Skadarska 5
(Zemun), Beograd

bolnica@analife.rs zakazivanje