Uspešno ste prijavljeni na našu mailing listu. Hvala!
Vaš komentar je poslat na odobrenje administratora. Hvala!
Vantelesna oplodnja doktorka tatjana tošić

Mr sci.med. Tatjana Tošić - ginekolog akušerstva

Oblast: vantelesna oplodnja, ginekologija

Vantelesna oplodnja doktor zoran vilendečić

Dr sci.med. dr Zoran Vilendečić - specijalista ginekologije i akušerstva

Oblast: vantelesna oplodnja, ginekologija, histeroskopija

Vantelesna oplodnja doktor vojislav živanić

Dr sci.med. dr Vojislav Živanić, specijalista ginekologije i akušerstva

Oblast: 4D trudnoća, dijagnostika anomalija, 3D ginekologija. Medicinski direktor bolnice Analife

Dr sci.biol. Biljana Macanović - embrionolog

Oblast: vantelesna oplodnja

Vantelesna oplodnja - VTO

VTO informacije

 

Dragi naši parovi,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Bolnica Analife, uz već postojeći ugovor sa Fondom Ministarstva zdravlja RS, sklopila ugovor za lečenje neplodnosti postupcima BMPO sa Fondom SOVO za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Ministarstva odbrane RS. - Oba Ugovora su sa  mogućnošću krioprezervacije (zamrzavanje) embriona. 

 

Neke kombinacije faktora mogu da spreče nastajanje ili razvijanje trudnoće.

 

Kada je pravo vreme za dolazak u naše savetovalište za sterilitet?

- Ako pokušavate da ostanete u drugom stanju duže od godinu dana, trebalo bi da se odlučite za dolazak u savetovalište za sterilitet / neplodnost / infertilitet. Ako imate preko 35 godina, taj period je 6 meseci.

 

Predlažemo da nam se javite:

 

ŽENE

MUŠKARCI

 

Ako imate između 35 i 40 godina i pokušavate da začnete barem 6 meseci.

 

Ako imate mali broj spermatozoida ili drugih problema sa spermom.

Ako imate preko 40 godina.

Ako imate otok u skrotumu (varicocele).

Ako imate neredovnu menstruaciju ili je nemate uopšte.

Ako imate urađenu vazektomiju.

Ako znate da imate neki problem vezan za plodnost.

Ako ste imali operacije na skrotumu ili preponama.

Ako ste imali više od jednog pobačaja.

Ako imate male testise ili probleme sa seksualnom funkcijom ili željom.

Ako ste se lečili od kancera.

Ako imate želju da znate koliko ste plodni.


 

Do neplodnosti može dovesti samo jedan uzrok, bilo kod Vas ili Vašeg partnera. Neke kombinacije faktora mogu da spreče nastajanje ili razvijanje trudnoće.

Lečenje neplodnosti

Postoje bezbedne i efikasne terapije za prevazilaženje problema neplodnosti koje značajno povećavaju šansu da ostanete trudni, kao što su:

- FSP ili IUI - najsavremenije inseminacije

- IVF  iz spontanog / prirodnog ciklusa

- IVF  sa stimulacijom jajnika

- ICSI iz spontanog / prirodnog ciklusa

- ICSI sa stimulacijom jajnika

Zahvaljujući Primo Vision Time Lapse sistemu monitoringa koji je instaliran u inkubatoru sada možemo da gledamo razvoj novog života.

 

Posmatranje razvoja embriona kamerom Time Lapse Vitrolife u Bolnici Analife. Gledajmo stvaranje novog života, nevidljivo, oku skriveno čudo prirode.

 

Zahvaljujući Primo Vision Time Lapse sistemu monitoringa koji je instaliran u inkubatoru, sada imamo mogućnost da, zajedno sa budućim roditeljima, nadgledamo svaku fazu rasta i razvoja embriona, a da im uopšte ne smetamo.

 

Ako znamo da je inkubator veštačka materica u kojoj se pod kontrolom ugljen-dioksida i kiseonika pokušava „imitirati“ prava materica, onda je i laiku jasno da svako otvaranje vrata inkubatora, uzimanje "sudića" sa embrionima i njihovo stavljanje pod mikroskop radi određivanja faze razvoja, predstavlja stres za embrione i može da remeti proces stvaranja novog života.

 

OB Analife je uvela sistem „Time Lipse“ kamera koje omogućavaju embriologu da prati, izdvaja, analizira i na kraju donosi odluku koji su embrioni najbolji, da bi se određenog momenta u procesu embriotrensfera vratili u prirodnu matericu. Tokom celog procesa kontrole embrioni ostaju u inkubatoru, zaštićeni od potencijalnog stresa kojem su izloženi bez primene ovog najsavremenijeg načina monitoringa.

 

Najčešća pitanja pitanja i odgovori o vantelesnoj oplodnji

 

1.Šta je vantelesna oplodnja?

Vantelesna oplodnja (in vitro fertilizacija- IVF) je danas najčešća i najuspešnija metoda lečenja neplodnosti. Često se pogrešno naziva i „veštačkom oplodnjom“, ali tu nije ništa veštačko. Vantelesna metoda je jedna od metoda medicinski asistirane oplodnje u kojoj se odabir polnih ćelija (jajnih ćelija i spertmatozoida), oplodnja i početak razvitka embriona događaju van tela, u embriološkoj laboratoriji. Druga metoda medicinski asistirane oplodnje je unutartelesna oplodnja, tj. intrauterina inseminacija neposredno pre tačno određene ovulacije.

 

2.Kada se treba odlučiti vantelesnu oplodnju?

Neplodnost je sve češća kod nas, kao i u većem delu sveta, i pogađa oko 15-17% parova. U trećini slučajeva problem je ženska neplodnost, u trećini muška , a jednu trećinu čine i udruženi činioci. U više od 50% svih uzroka neplodnosti je umanjena plodnost muškarca. Važan razlog za neplodnost je odlaganje rađanja do tridesetih godina, jer tada već opada plodnost žene. Ne smemo zaboraviti da je u četvrtoj deceniji ženi preostalo tek oko 30 hiljada jajnih ćelija od početnih 7 miliona. One se svakim ciklusom troše i ne mogu se obnavljati. Neplodnost se leči vantelesnom oplodnjom i srodnim tehnikama tek kada su ostali, jednostavniji oblici lečenja bezuspešni. 

 

3.Kako izgleda neophodna priprema za vantelesnu oplodnju?

Uvek se u isto vreme obrađuju oba partnera. Vrši se analiza spermiograma, vrše se pregledi kojima se isključuju upale reproduktivnih organa, utvrđuje se anatomska urednost organa žene, analizira se ciklus i hormoni štitne žljezde.Oba partnera rade testove na hepatitise, HIV i sifilis. Obvezan je ginekološki pregled, PAPA test, svi cervikalni brisevi, UZ jajnika i materice. U napredne analize spadaju DNK fragmentacija spermatozoida, analiza hromozoma, analiza sklonosti ka trombozama(trombofilija), utvrđivanje rezerve jajnika, histeroskopija.

 

Važno je neplodnom paru ukazati na to da debljina, pušenje, prekomerni alkohol, droga, nezdrav život i ishrana značajno umanjuju plodnost i uspeh lečenja vantelesnom metodom.

 

4.Šta je histeroskopija?

Histeroskopija je u svetu «zlatni standard» kada je u pitanju dijagnostika i priprema za vantelsnu oplodnju. Smatra se da je greska ne uraditi histeroskopsku dijagnostiku kako bi se na početku lečenja videlo da li nesto u samoj materici smeta da dodje do oplodnje. (polip, pregrad, miom,..

Histeroskopija je minimalno invazivna (mnogo bolja od klasične eksplorativne kiretaže)  endoskopska operacija kojom se dijagnostifikuju i operativno uklanjaju promene unutar materice. To mogu biti pregrade, priraslice, polipi, miomi ili oštećen endometrijum. Histeroskopija se može obaviti i ambulantno, bezbolno. Mnogi je koriste jer značajno poboljšava prognozu lečenja.

 

5.Koje su glavne etape vantelesne oplodnje?

Vantelesna se može obaviti u prirodnom ciklusu ili sa stimulacijom ovulacije. Rast folikula (u kojima su jajne ćelije) prati se ultrazvučnim merenjem i određivanjem nivoa hormona. Kada se utvrdi zrelost folikula (≥ 17mm) i receptivnost endometrijuma daje se hormonski okidač za konačno dozrevanje jajnih ćelija. Za 35 do 37 sati planira se vađenje (aspiracija) jajnih ćelija, koja se obavlja u analgosedaciji ili anesteziji. Uz praćenje na ultrazvuku, tankom iglom se iz svakog folikula transvaginalno usisa u epruvetu jajna ćelija. Posebnom tehnologijom se onda vrši odabir jajnih ćelija i spermatozoida za oplodnju.

 

Kod vantelesne se svakoj jajnoj ćeliji doda oko 50 hiljada spermatozoida , a ako je teža neplodnost muškarca u pitanju, odabrani spermatozoid se ubrizga u jajnu ćeliju. Od te etape nadalje embrioni žive van tela, u inkubatoru. Za uspešnu oplodnju i razvitak embriona, neophodni su složeni i strogo kontrolisani uslovi. To omogućavaju sofisticirani inkubatori, medijumi, i posebna tehnologija. Samo iskusan embriolog (biolog) vlada tim postupcima i može ostvariti uspeh. 

 

Oplodnja i deljenje ćelija se događa u tačno predviđenom vremenu. Ta se vremenska crta prati, a kvalitet i perspektiva embriona se ocenjuju morfološkim kriterijumima ili pregledom uz pomoć time-lapse tehnike.

 

Nakon drugog, trećeg ili petog dana vantelesnog života, embrioni se (jedan ili dva) posebnim kateterom nežno vraćaju na tačno mesto u šupljinu materice. To se naziva embriotransfer. Višak embriona se zamrzava.

 

U daljem toku procesa koriste se lekovi koji pomažu implantaciji. Radi se o vrlo složenim biohemijskim zbivanjima na koje ne možemo ciljano uticati.

 

Dve nedelje nakon embriotransfera rade se testovi na trudnoću, a za tri do četiri nedelje , ako su rezultati testova pozitivni, rade se prvi ultrazvučni pregledi.

 

U vantelesnom postupku nije ipak sve idealno, pa treba imati na umu sledeće:

  • 80% folikula sadrži jajnu ćeliju

  • 60-70% jajnih ćelija je zrelo

  • 75% jajnih ćelija se oplodi

  • 70% embriona nastavljaju razvitak

  • 40-50% embriona je odličnog kvaliteta

  • 30-40% mlađih pacijentkinja ima višak embriona za zamrzavanje

 

Vantelesna oplodnja u kojoj se koriste zamrznuti embrioni ima isti procenat uspeha kao i oplodnja svežim embrionima.

 

6.Zašto se koristi stimulacija ovulacije?

U prirodnom ciklusu uspeh vantelesne oplodnje je očekivano nizak- oko 15 % trudnoća se dobje ovim putem.

 

Stimulacija ovulacije je jedan od preduslova uspešnog lečenja vantelesnom metodom. Cilj je podstaći višestruku folikulogenezu i dobiti za postupak više zrelih jajnih ćelija. Tada je moguća pravilna selekcija koja povećava uspeh. Samo iskusan specjalista reproduktivne medicine može oceniti kakvom se vrstom i kojom dozom fertilitetnih lekova postiže balans između optimalnog broja embriona i mogućeg rizika.

 

Doza lekova za stimulaciju se određuje prema starosti žene, telesnoj težini  i rezultatima analize rezerve jajnih ćelija. Danas se smatra optimalnom stimulacija ovulacije kojom se dobija 8-15 jajnih ćelija. Svako preterivanje i nepoštovanje postupaka može izazvati ozbiljan zdravstveni rizik- sindrom hiperstimulacije jajnika.

 

7.Da li je vantelesno lečenje uspešnije od prirode?

Žena ima niske reproduktivne moći jer u optimalnim uslovima stvara samo po jednu jajnu ćeliju. Ona se u prirodnom ciklusu selektuje od 30-40 folikula koji su svakim ciklusom odabrani za rast. Takva selekcija nije uvek uspešna, mogući su izostanak ovulacije i oplodnje, izostanak implantacije ili rizik ranih gubitaka trudnoće. Od 100 ciklusa mlađih žena (zdravih parova koji žele trudnoću) rodi se samo 25 dece.Sve ostalo su očekivani reproduktivni gubici.

 

Sa stimulacijom ovulacije postiže se bolji uspeh vantelesne oplodnje jer se spasi više jajnih ćelija (u proseku 6-10) U embriološkoj laboratoriji pospešuje se odabir kvalitetnih, od 4 do 6 stvorenih embriona.Transfer 2 embriona ima uspešnost 40-50% kliničkih trudnoća. Postupak sa prethodno zamrznutim embrionima ili jajnim ćelijama ima slične šanse za trudnoću.Tako da žena mlađa od 35 godina može imati kumulativni uspeh od oko 60% trudnoća. Dodatna selekcija zdravih embriona  se u laboratoriji postiže kulturom blastocista (razvoj embriona do 5 dana nakon oplodnje) i preimplementacijskom genetskom selekcijom.

 

Važno je otkloniti zablude da se u vantelesnoj metodi sve suvišno uništava. Postoji pripomoć u selekciji, ali gubici su manji nego u prirodi. Selekcija postoji i u prirodnoj reprodukciji.

 

Optimalna vantelesna oplodnja kod mladih žena je uspešniji način od prirodnog.

 

8.Koji je procenat uspeha vantelesne oplodnje?

Uspeh vantelesne metode zavisi od starosti žene, broju i kvalitetu jajnih ćelija, kvaliteta endometrijuma (materice). Naravno, zavisi i od kompetentnosti stručnjaka.  Svaka improvizacija umanjuje rezultate, a štednja hendikepira rad embriologa.

 

Uspeh se pokazuje kao stopa kliničkih trudnoća (CPR), stopa živorođene dece (LBR) i kumulativni uspeh. Velike studije centara za vantelesnu oplodnju su došle do sledećih rezultata:

 

Starost žene CPR

25-32 g. 40-60%

33-36 g. 30-40%

37-40 g. 20-30%

˃ 40 g. 15-20%

 

Uspeh takođe određuje i broj jajnih ćelija:

Broj jajnih ćelija CPR

 

1 – 3 15%

4 – 7 35 - 40%

8-12 40 - 60%

˃ 13 ˃ 60%

 

Kumulativni uspeh dodatno povećava ukupni rezultat za 20-30% (kada ima više od 8 jajnih ćelija). Embriotransfer nakon krioprezervacije ima uspeh od oko 30%.

 

LBR je za 8-10% niži od CPR jer se dešavaju spontani pobačaji. Oni se podjednako često dešavaju u prirodnim i trudnoćama postignutim vantelesnom oplodnjom (16-20%).

 

Transfer jednog embriona kod mlađih žena ima uspešnost od 25-30% CPR, a transfer dva embriona 50-60% trudnoća.

 

9.Kakva je sigurnost vantelesnog postupka?

Godišnje se u svetu obavi oko milion vantelesnih postupaka. To je za zdravu ženu sigurna i pouzdana metoda lečenja neplodnosti. Rizik od lekova je minimalan i ne deluju kancerogeno. Nije utvrđen rizik ni za druge bolesti. Rizici postupaka su: hiperstimulacija, perinatalni rizici i višestruke trudnoće. Ponavljana stimulacija jajnika ne umanjuje rezerve jajnika. Komplikacije zahvata su izuzetno retke, manje od 1%.

Moj problem je

Postavite pitanje ili komentar Komentari (19)
Marija (2020-10-22)

Postovani, molim Vas da mi posaljete na mail cenovnik VTO iz spontanog i stimulativnog ciklusa? Hvala Vam unapred.

Ana Life (2020-10-22)

Postovana Marija,

Potrebno je da dodjete prvo na konsuktaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
  Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
 Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

 

Srdacan pozdrav Analife
 

Milica (2020-08-24)

Postovani,interesuje me Dali radite VTO. sa doniranom jajnom celijom I koji je limit god za zene.Pozdrav

Ana Life (2020-08-24)

Postovana Milice,

Ne radimo donacije.

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Aleksandra (2020-07-28)

Dobar dan, mene interesuje cena vantelesne oplodnje. Nemam nikakvih zdravstvenih problema, imala sad dve trudnoce, porodjena carskim rezom oba put. Sada bih zelela blizance pa bih se iz tog razloga odlucila za vantelesnu oplodnju posto mi je receno da mi je dozvoljen jos jedan porodjaj. Hvala unapred.

Ana Life (2020-07-28)

Postovana Aleksandra, 

Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)


A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)


2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)


U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
 Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife
 

?ur?a (2020-07-12)

Poštovani, interesuje me da li se može utvrditi HLA podudarnost embriona sa srodnikom pre usađivanja? Imam 38 godina i 2 deteta (5 i 10 godina) začeta prirodnim putem. Odlučila bih se na vantelesnu oplodnju sa HLA podudarnim embrionom jer je utvrđeno da naše dete koje se leči od leukemije (HR ALL) nema srodnog davaoca matičnih ćelija u slučaju da ikada bude potrebna transplantacija. Hvala.

Ana Life (2020-07-12)

Postovani,
Kod nas ne radimo vantelesnu oplodnju sa utvrdjivanjem HLA.

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Magdalena (2020-07-01)

Postovani, molim Vas da mi dostavite na mejl cenovnike VTO iz spontanog i stimulisanog ciklusa. Zahvaljujem se unapred i pozdravljam Vas.

Ana Life (2020-07-01)

Postovana Magdalena, 

Potrebno je da dodjete prvo na konsuktaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)


A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)


2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)


U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife
 

Adrijana (2020-06-26)

poštovanje, Zanima me da li kod vas može da se odradi zamrzavanje jajne ćelije, iz prirodnog ciklusa , koja je procedura ako moze i cena? Hvala pozdrav

Ana Life (2020-06-26)

 Postovana Adrijana, 

Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije je(cena poslata na e-mail)a.
Na pregledu bi ste dobili sve potrebne informacije oko zamrzavanja. 

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Nikolina (2020-06-11)

Postovani, da li savetujete da se radi IVF s'obzirom na Corona virus? Zahvaljujem Vam se na odgovoru. Srdacan pozdrav

Ana Life (2020-06-11)

 Postovana Nikolina,

Prema savetima Svetske Zdravstvene organizacije, Udruzenja Sanse za roditeljstvo i Ministarstva Zdravlja Republike Srbije, nama je dozvoljno da mozemo da pocnemo sa radom. 
Tako da mozete slobodno zakazati prvi pregled na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Manuela (2020-05-13)

Koja je cena za vantelesnu oplodnju?

Ana Life (2020-05-13)

Postovana Manuela,

Potrebno je da dodjete prvo na konsuktaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
 Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife
 

Marina (2020-05-07)

Postovanje Recite mimolim vas da li se kod vas uz sam proces vto moze raditi i zamrzavanje o trosku drzave ili se to placa dodatno? Hvala unapred na odgovoru

Ana Life (2020-05-07)

Postovana Marina,

Moze se raditi i zamrzavanje o trosku Fonda Republike Srbije.

Srdacan pozdrav Vasa Analife

Žaklina (2020-05-06)

Koliko je cena vestacka oplodnja

Ana Life (2020-05-06)

 Postovana Zaklina,
Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije(cena poslata na e-mail)
A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
 Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

Olja (2020-01-14)

Postovani, da li radite genetsku analizu ebriona? Hvala

Ana Life (2020-01-14)

Poštovana Olja,
Ne radimo genetsku analizu embriona. 

Srdačan pozdrav Vaša Analife

Jovana (2019-12-20)

Postovani, pripremam se za vto, skupila sam sve papire za kraj mi je ostao samo vaginalni ultrzvuk. Medjutim prilikom istog pronasli su mi cistu 7cm, nisam nikada imala ciste zato sam i taj deo ostavila racunajuci da je sve ok. Opredelila sam se za Vas i dr Tanju Dosev, zanima me da li je moguce raditi postupak ukoliko je cista prisutna. Inace rec je o muskom sterilitetu kod mene je do ovog trenutka bilo sve u redu. Pozdrav

Ana Life (2019-12-20)

 Postovana, 
Morate pre svega da dodjete na konsultaciju i ultrazvučni pregled kod dr Dosev i dr Tošić. Vazno je da ponesete sve sto imate od analiza do sada. Cena konsultacije zajedno sa ultrazvučnim pregledom (cena poslata na e-mail)
Pregled mozemo zakazati za 15.01.2019. Vazno je za tačno vreme samo da pozovete teledonom na 069-319-68-08.

Srdačan pozdrav Vaša Analife 

Pavicevic (2019-11-14)

Da li radite vantjelesnu iz matičnih celija ?Srdačan pozdrav!!

Ana Life (2019-11-14)

Poštovana Nado, 
ne radimo vantelesnu oplodnju iz matičnih ćelija

 S poštovanjem

 Analife
 

Misko (2019-03-19)

Zdravo, imam problem sa spermogramom, utvrđeno je da postoji odsustvo spermatozoida, da li je moguće nekako rešiti taj problem i kome bih se trebao javiti radi rešavanja istog?

Ana Life (2019-03-19)

Poštovani Miško, 
odsustvo spermatozoida-azoospermia znači da ni jedan spermatozoid nije pronađen u ejakulatu. Savetujemo da odete na pregled kod urologa koji će se pozabaviti dijagnostikom, uzrokom i  terapijom Vašeg stanja. Svakako bi savet bio da se nakon pregleda urologa dođe na konsultaciju kod ginekologa. Na nekoj od klinika koje se bave vantelesnim oplođenjem da se uradi biopsija testisa. U slučaju da se nađu spermatozoidi moguće je da se uradi direktno uzimanje spermatozoida iz testisa (TESA) ili pasemenika (MESA) i upotrebi za vanteleno oplođenje (IVF).

Srdačan pozdrav Analife 
 

Silvija (2019-02-14)

Postovani, suprug i ja smo krenuli u proces prikupljanja potrebne dokumentacije za vto o trosku fonda. Kad prodjemo komisiju ,kako to onda dalje ide? Mozemo izabrati vasu kliniku

Ana Life (2019-02-14)

Poštovana Silvija, 

Drago nam je da zelite da izaberete našu kliniku. Kod vašeg izabranog lekara dobijate upute za sve analize koje su Vam potrebna da se uključite u proces besplatne vantelesne oplodnje ili BMPO o trosku Fonda.Da biste se uključili u program “besplatne vantelesne oplodnje” neophodno je da par ispunjava sledeće kriterijume:

Postupak pribavljanja dokumentacije se započinje  u Domu zdravlja (ženski partner) i kod izabranog lekara opšte prakse (muški partner).

Specijalista ginekologije daje uput da se urade sledeće analize: brisevi na hlamidiju, mikoplazme i ureaplazmu, cervikalni bris i Papa bris. Ostim toga biće potrebno da se uradi bazalni hormonski status, kao i krvne analize na HIV, HCV, HbsAg, VDRL, Toxoplasma i Rubella.

Specijalista opšte medicine daje uput za brisevi na hlamidiju, mikoplazme i ureaplazmu, uretralni bris, kao i krvne analize na HIV, HCV, HbsAg, VDRL i spermogram.

Kada su urađene sve gore navedene analize, lekar iz doma zdravlja daje Uput za lekarsku komisiju u filijali RFZO radi izdavanja OLK-11 obrazca, kojim se daje saglasnost na upućivanje na komisiju u neku od ustanova: KC Srbije, GAK Narodni Front, KC Vojvodine, KC Niš, Opšta bolnica Valjevo, KC Kragujevac. 

Na prvom odlasku u filijalu RFZO se opredeljujete u kojoj ustanovi želite da se obavi postupak Tu se izjasnjavate za nas ukoliko to zelite. Ono sto možemo da kažemo o nama to je da u postupku lecenja koristimo najkvalitetnije lekove za stimulaciju (Gonal, Menopur), najsavremeniju opremu i najbolje doktore 

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona  069 319 68 08 


 

Srdačan pozdrav Vaša Analife

Sanela (2019-02-11)

Draga Analife, čula sam da imate odlicnu opremu i osoblje za sve sto radite. Mene interesuje Vantelesna oplodnja, ako mogu preko Fonda. Prvi put sam bila 2013 god, sve je bilo u redu do 10 nedelje trudnoće. Drugi put sam predala papire, ali nismo mogli da završimo postupak sa pripremom papira, moj suprug ima Enterococus feacalis bakteriju u spermo kulturi. Citala sam da je Enterococus feacalis veoma otporna i uporna bakterija. Kako da se lecimo, necemo moci papire da sredimo. Da li zaista mora sve biti sterilno ili moze i sa bakterijom da se postupak odradi, da li i vi smatrate da moraju rezultati biti idealni ili moze sa tom bakterijom Ja imam 41 godinu, molim Vaše mišljenje.

Ana Life (2019-02-11)

Poštovana Sanela 

Za postupak vantelesne oplodnje kompletne bakteriološke analize moraju biti apsolutno sterilne - uz prisustvo bakterija postupak nije moguće raditi. Sve drugo bi bila stručna greška. 

Postaje mogućnost pravljenja specifične vakcine na Torlaku za određenu vrstu bakterija.

S obzirom na to da se planira postupak preko Republičkog Fonda, mi ne odlučujemo o tome da li možete ili ne, Vi samo sa validnim, urednim rezultatimo mozete dobiti pozitivnu ocenu da udjete u postupak VTO ili BMPO. a imajući u vidu vaše godine, savet je da postupak lečenja ubrzate koliko god je moguće. Čak i da pokušate privatno da platite, stručna je greška raditi bilo šta i unositi u organizam nešto što nije potpuno sterilno.

   
Srdačan pozdrav, Analife

Za usluge Opšte Bolnice Analife možete plaćati na više načina.

Za usluge Opšte Bolnice Analife možete plaćati na više načina.