Uspešno ste prijavljeni na našu mailing listu. Hvala!
Vaš komentar je poslat na odobrenje administratora. Hvala!
Vantelesna oplodnja doktorka tatjana tošić

Mr sci.med. Tatjana Tošić - ginekolog akušerstva

Oblast: vantelesna oplodnja, ginekologija

Vantelesna oplodnja doktor zoran vilendečić

Dr sci.med. dr Zoran Vilendečić - specijalista ginekologije i akušerstva

Oblast: vantelesna oplodnja, ginekologija, histeroskopija

Vantelesna oplodnja doktor vojislav živanić

Dr sci.med. dr Vojislav Živanić, specijalista ginekologije i akušerstva

Oblast: 4D trudnoća, dijagnostika anomalija, 3D ginekologija. Medicinski direktor bolnice Analife

Vantelesna oplodnja - VTO

VTO informacije

 

Dragi naši parovi,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Bolnica Analife, uz već postojeći ugovor sa Fondom Ministarstva zdravlja RS, sklopila ugovor za lečenje neplodnosti postupcima BMPO sa Fondom SOVO za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Ministarstva odbrane RS. - Oba Ugovora su sa  mogućnošću krioprezervacije (zamrzavanje) embriona. 

 

Neke kombinacije faktora mogu da spreče nastajanje ili razvijanje trudnoće.

 

Kada je pravo vreme za dolazak u naše savetovalište za sterilitet?

- Ako pokušavate da ostanete u drugom stanju duže od godinu dana, trebalo bi da se odlučite za dolazak u savetovalište za sterilitet / neplodnost / infertilitet. Ako imate preko 35 godina, taj period je 6 meseci.

 

Predlažemo da nam se javite:

 

ŽENE

MUŠKARCI

 

Ako imate između 35 i 40 godina i pokušavate da začnete barem 6 meseci.

 

Ako imate mali broj spermatozoida ili drugih problema sa spermom.

Ako imate preko 40 godina.

Ako imate otok u skrotumu (varicocele).

Ako imate neredovnu menstruaciju ili je nemate uopšte.

Ako imate urađenu vazektomiju.

Ako znate da imate neki problem vezan za plodnost.

Ako ste imali operacije na skrotumu ili preponama.

Ako ste imali više od jednog pobačaja.

Ako imate male testise ili probleme sa seksualnom funkcijom ili željom.

Ako ste se lečili od kancera.

Ako imate želju da znate koliko ste plodni.


 

Do neplodnosti može dovesti samo jedan uzrok, bilo kod Vas ili Vašeg partnera. Neke kombinacije faktora mogu da spreče nastajanje ili razvijanje trudnoće.

Lečenje neplodnosti

Postoje bezbedne i efikasne terapije za prevazilaženje problema neplodnosti koje značajno povećavaju šansu da ostanete trudni, kao što su:

- FSP ili IUI - najsavremenije inseminacije

- IVF  iz spontanog / prirodnog ciklusa

- IVF  sa stimulacijom jajnika

- ICSI iz spontanog / prirodnog ciklusa

- ICSI sa stimulacijom jajnika

Zahvaljujući Primo Vision Time Lapse sistemu monitoringa koji je instaliran u inkubatoru sada možemo da gledamo razvoj novog života.

 

Posmatranje razvoja embriona kamerom Time Lapse Vitrolife u Bolnici Analife. Gledajmo stvaranje novog života, nevidljivo, oku skriveno čudo prirode.

 

Zahvaljujući Primo Vision Time Lapse sistemu monitoringa koji je instaliran u inkubatoru, sada imamo mogućnost da, zajedno sa budućim roditeljima, nadgledamo svaku fazu rasta i razvoja embriona, a da im uopšte ne smetamo.

 

Ako znamo da je inkubator veštačka materica u kojoj se pod kontrolom ugljen-dioksida i kiseonika pokušava „imitirati“ prava materica, onda je i laiku jasno da svako otvaranje vrata inkubatora, uzimanje "sudića" sa embrionima i njihovo stavljanje pod mikroskop radi određivanja faze razvoja, predstavlja stres za embrione i može da remeti proces stvaranja novog života.

 

OB Analife je uvela sistem „Time Lipse“ kamera koje omogućavaju embriologu da prati, izdvaja, analizira i na kraju donosi odluku koji su embrioni najbolji, da bi se određenog momenta u procesu embriotrensfera vratili u prirodnu matericu. Tokom celog procesa kontrole embrioni ostaju u inkubatoru, zaštićeni od potencijalnog stresa kojem su izloženi bez primene ovog najsavremenijeg načina monitoringa.

 

Najčešća pitanja pitanja i odgovori o vantelesnoj oplodnji

 

1.Šta je vantelesna oplodnja?

Vantelesna oplodnja (in vitro fertilizacija- IVF) je danas najčešća i najuspešnija metoda lečenja neplodnosti. Često se pogrešno naziva i „veštačkom oplodnjom“, ali tu nije ništa veštačko. Vantelesna metoda je jedna od metoda medicinski asistirane oplodnje u kojoj se odabir polnih ćelija (jajnih ćelija i spertmatozoida), oplodnja i početak razvitka embriona događaju van tela, u embriološkoj laboratoriji. Druga metoda medicinski asistirane oplodnje je unutartelesna oplodnja, tj. intrauterina inseminacija neposredno pre tačno određene ovulacije.

 

2.Kada se treba odlučiti vantelesnu oplodnju?

Neplodnost je sve češća kod nas, kao i u većem delu sveta, i pogađa oko 15-17% parova. U trećini slučajeva problem je ženska neplodnost, u trećini muška , a jednu trećinu čine i udruženi činioci. U više od 50% svih uzroka neplodnosti je umanjena plodnost muškarca. Važan razlog za neplodnost je odlaganje rađanja do tridesetih godina, jer tada već opada plodnost žene. Ne smemo zaboraviti da je u četvrtoj deceniji ženi preostalo tek oko 30 hiljada jajnih ćelija od početnih 7 miliona. One se svakim ciklusom troše i ne mogu se obnavljati. Neplodnost se leči vantelesnom oplodnjom i srodnim tehnikama tek kada su ostali, jednostavniji oblici lečenja bezuspešni. 

 

3.Kako izgleda neophodna priprema za vantelesnu oplodnju?

Uvek se u isto vreme obrađuju oba partnera. Vrši se analiza spermiograma, vrše se pregledi kojima se isključuju upale reproduktivnih organa, utvrđuje se anatomska urednost organa žene, analizira se ciklus i hormoni štitne žljezde.Oba partnera rade testove na hepatitise, HIV i sifilis. Obvezan je ginekološki pregled, PAPA test, svi cervikalni brisevi, UZ jajnika i materice. U napredne analize spadaju DNK fragmentacija spermatozoida, analiza hromozoma, analiza sklonosti ka trombozama(trombofilija), utvrđivanje rezerve jajnika, histeroskopija.

 

Važno je neplodnom paru ukazati na to da debljina, pušenje, prekomerni alkohol, droga, nezdrav život i ishrana značajno umanjuju plodnost i uspeh lečenja vantelesnom metodom.

 

4.Šta je histeroskopija?

Histeroskopija je u svetu «zlatni standard» kada je u pitanju dijagnostika i priprema za vantelsnu oplodnju. Smatra se da je greska ne uraditi histeroskopsku dijagnostiku kako bi se na početku lečenja videlo da li nesto u samoj materici smeta da dodje do oplodnje. (polip, pregrad, miom,..

Histeroskopija je minimalno invazivna (mnogo bolja od klasične eksplorativne kiretaže)  endoskopska operacija kojom se dijagnostifikuju i operativno uklanjaju promene unutar materice. To mogu biti pregrade, priraslice, polipi, miomi ili oštećen endometrijum. Histeroskopija se može obaviti i ambulantno, bezbolno. Mnogi je koriste jer značajno poboljšava prognozu lečenja.

 

5.Koje su glavne etape vantelesne oplodnje?

Vantelesna se može obaviti u prirodnom ciklusu ili sa stimulacijom ovulacije. Rast folikula (u kojima su jajne ćelije) prati se ultrazvučnim merenjem i određivanjem nivoa hormona. Kada se utvrdi zrelost folikula (≥ 17mm) i receptivnost endometrijuma daje se hormonski okidač za konačno dozrevanje jajnih ćelija. Za 35 do 37 sati planira se vađenje (aspiracija) jajnih ćelija, koja se obavlja u analgosedaciji ili anesteziji. Uz praćenje na ultrazvuku, tankom iglom se iz svakog folikula transvaginalno usisa u epruvetu jajna ćelija. Posebnom tehnologijom se onda vrši odabir jajnih ćelija i spermatozoida za oplodnju.

 

Kod vantelesne se svakoj jajnoj ćeliji doda oko 50 hiljada spermatozoida , a ako je teža neplodnost muškarca u pitanju, odabrani spermatozoid se ubrizga u jajnu ćeliju. Od te etape nadalje embrioni žive van tela, u inkubatoru. Za uspešnu oplodnju i razvitak embriona, neophodni su složeni i strogo kontrolisani uslovi. To omogućavaju sofisticirani inkubatori, medijumi, i posebna tehnologija. Samo iskusan embriolog (biolog) vlada tim postupcima i može ostvariti uspeh. 

 

Oplodnja i deljenje ćelija se događa u tačno predviđenom vremenu. Ta se vremenska crta prati, a kvalitet i perspektiva embriona se ocenjuju morfološkim kriterijumima ili pregledom uz pomoć time-lapse tehnike.

 

Nakon drugog, trećeg ili petog dana vantelesnog života, embrioni se (jedan ili dva) posebnim kateterom nežno vraćaju na tačno mesto u šupljinu materice. To se naziva embriotransfer. Višak embriona se zamrzava.

 

U daljem toku procesa koriste se lekovi koji pomažu implantaciji. Radi se o vrlo složenim biohemijskim zbivanjima na koje ne možemo ciljano uticati.

 

Dve nedelje nakon embriotransfera rade se testovi na trudnoću, a za tri do četiri nedelje , ako su rezultati testova pozitivni, rade se prvi ultrazvučni pregledi.

 

U vantelesnom postupku nije ipak sve idealno, pa treba imati na umu sledeće:

  • 80% folikula sadrži jajnu ćeliju

  • 60-70% jajnih ćelija je zrelo

  • 75% jajnih ćelija se oplodi

  • 70% embriona nastavljaju razvitak

  • 40-50% embriona je odličnog kvaliteta

  • 30-40% mlađih pacijentkinja ima višak embriona za zamrzavanje

 

Vantelesna oplodnja u kojoj se koriste zamrznuti embrioni ima isti procenat uspeha kao i oplodnja svežim embrionima.

 

6.Zašto se koristi stimulacija ovulacije?

U prirodnom ciklusu uspeh vantelesne oplodnje je očekivano nizak- oko 15 % trudnoća se dobje ovim putem.

 

Stimulacija ovulacije je jedan od preduslova uspešnog lečenja vantelesnom metodom. Cilj je podstaći višestruku folikulogenezu i dobiti za postupak više zrelih jajnih ćelija. Tada je moguća pravilna selekcija koja povećava uspeh. Samo iskusan specjalista reproduktivne medicine može oceniti kakvom se vrstom i kojom dozom fertilitetnih lekova postiže balans između optimalnog broja embriona i mogućeg rizika.

 

Doza lekova za stimulaciju se određuje prema starosti žene, telesnoj težini  i rezultatima analize rezerve jajnih ćelija. Danas se smatra optimalnom stimulacija ovulacije kojom se dobija 8-15 jajnih ćelija. Svako preterivanje i nepoštovanje postupaka može izazvati ozbiljan zdravstveni rizik- sindrom hiperstimulacije jajnika.

 

7.Da li je vantelesno lečenje uspešnije od prirode?

Žena ima niske reproduktivne moći jer u optimalnim uslovima stvara samo po jednu jajnu ćeliju. Ona se u prirodnom ciklusu selektuje od 30-40 folikula koji su svakim ciklusom odabrani za rast. Takva selekcija nije uvek uspešna, mogući su izostanak ovulacije i oplodnje, izostanak implantacije ili rizik ranih gubitaka trudnoće. Od 100 ciklusa mlađih žena (zdravih parova koji žele trudnoću) rodi se samo 25 dece.Sve ostalo su očekivani reproduktivni gubici.

 

Sa stimulacijom ovulacije postiže se bolji uspeh vantelesne oplodnje jer se spasi više jajnih ćelija (u proseku 6-10) U embriološkoj laboratoriji pospešuje se odabir kvalitetnih, od 4 do 6 stvorenih embriona.Transfer 2 embriona ima uspešnost 40-50% kliničkih trudnoća. Postupak sa prethodno zamrznutim embrionima ili jajnim ćelijama ima slične šanse za trudnoću.Tako da žena mlađa od 35 godina može imati kumulativni uspeh od oko 60% trudnoća. Dodatna selekcija zdravih embriona  se u laboratoriji postiže kulturom blastocista (razvoj embriona do 5 dana nakon oplodnje) i preimplementacijskom genetskom selekcijom.

 

Važno je otkloniti zablude da se u vantelesnoj metodi sve suvišno uništava. Postoji pripomoć u selekciji, ali gubici su manji nego u prirodi. Selekcija postoji i u prirodnoj reprodukciji.

 

Optimalna vantelesna oplodnja kod mladih žena je uspešniji način od prirodnog.

 

8.Koji je procenat uspeha vantelesne oplodnje?

Uspeh vantelesne metode zavisi od starosti žene, broju i kvalitetu jajnih ćelija, kvaliteta endometrijuma (materice). Naravno, zavisi i od kompetentnosti stručnjaka.  Svaka improvizacija umanjuje rezultate, a štednja hendikepira rad embriologa.

 

Uspeh se pokazuje kao stopa kliničkih trudnoća (CPR), stopa živorođene dece (LBR) i kumulativni uspeh. Velike studije centara za vantelesnu oplodnju su došle do sledećih rezultata:

 

Starost žene CPR

25-32 g. 40-60%

33-36 g. 30-40%

37-40 g. 20-30%

˃ 40 g. 15-20%

 

Uspeh takođe određuje i broj jajnih ćelija:

Broj jajnih ćelija CPR

 

1 – 3 15%

4 – 7 35 - 40%

8-12 40 - 60%

˃ 13 ˃ 60%

 

Kumulativni uspeh dodatno povećava ukupni rezultat za 20-30% (kada ima više od 8 jajnih ćelija). Embriotransfer nakon krioprezervacije ima uspeh od oko 30%.

 

LBR je za 8-10% niži od CPR jer se dešavaju spontani pobačaji. Oni se podjednako često dešavaju u prirodnim i trudnoćama postignutim vantelesnom oplodnjom (16-20%).

 

Transfer jednog embriona kod mlađih žena ima uspešnost od 25-30% CPR, a transfer dva embriona 50-60% trudnoća.

 

9.Kakva je sigurnost vantelesnog postupka?

Godišnje se u svetu obavi oko milion vantelesnih postupaka. To je za zdravu ženu sigurna i pouzdana metoda lečenja neplodnosti. Rizik od lekova je minimalan i ne deluju kancerogeno. Nije utvrđen rizik ni za druge bolesti. Rizici postupaka su: hiperstimulacija, perinatalni rizici i višestruke trudnoće. Ponavljana stimulacija jajnika ne umanjuje rezerve jajnika. Komplikacije zahvata su izuzetno retke, manje od 1%.

Moj problem je

Postavite pitanje ili komentar Komentari (85)
Milan (2024-02-18)

Poštovani, da li radite preglede za pripremu kao i samu pripremu za VTO sa doniranim jajnim ćelijama u inostrantsvu kod žena sa odsustvom menstrualnog ciklusa? Pozdrav Milan

Ana Life (2024-02-18)

 

Postovani Milane,

Još uvek ne radimo VTO postupak sa doniranim ćelijama. U procesu smo.
Biće objavljeno na nasem sajtu čim udjemo u taj postupak.

Srdačan pozdrav Vasa Analife

 

Duško (2023-12-11)

Poštovani, Interesuje me VTO postupak kod Vas. Ptoblem je u malom broju spermatozoida pa me interesuje vaša preporuka . Takođe me interesuje da li radite TESU i Mikrotesu kao i Vaš cenovnik. Spoštovanjem Duško. M

Ana Life (2023-12-11)

 

Postovani Duško,

Morate da dodjete pre svega na pregled u savetovaliste za sterilitet.

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda.
Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda
(cena poslata na e-mail)
Cene VTO postupka su:
Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)
Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)
U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA  supruga udjete u stimulaciju
Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
Anestezija
U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi.
Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

Danijela (2023-10-20)

Imam 38.god, prvo dete prirodno, igrom slucaja saznah da mi AMH 0.02, ima li sanse za VTO?

Ana Life (2023-10-20)

 

Postovana Danijela,

Prvi korak je pregled kod dr Dosev i dr Tosic, pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena (cena poslata na e-mail)

Pregled mozete zakazati pozivom na broj telefona 069-319-68-08.

 

Srdacan pozdrav Vasa Analife

 

Jonovic (2023-07-24)

Postovani,imam iza sebe 5 neuspelih vto,uvek idem o svom trosku ali mi niko ne radi dodatne analize imam osecaj da su svima samo novci bitni a ja vise snage nemam.Imam 39god.recite mi molim vas koliko se dugo ceka kod vas na termin i koja je cena vto u vasoj klinici.Srdacan pozdrav

Ana Life (2023-07-24)

 

Postovana Itana,

Morate da dodjete pre svega na pregled u savetovaliste za sterilitet. 

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda.
Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda
(cena poslata na e-mail)
Cene VTO postupka su:
Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)
2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)
U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA   udjete u stimulaciju
Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
Anestezija

   U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

Takodje ceo postupak možete da odradite o trošku FONDA RFZO-a Srbije.  

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 011-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

D (2023-07-05)

Dobar dan. Imam 33 godine, ostajala sam jednom u drugom stanju, nastao spontani. Ako mozete da mi kazete cena VTO sa kompletnim nalazima? Hvala

Ana Life (2023-07-05)

 

Poštovani,

Morate da dodjete pre svega na pregled u savetovaliste za sterilitet. 

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda.
Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda
(cena poslata na e-mail) 

 

Cene VTO postupka su:

 

Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

 

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA   udjete u stimulaciju

 

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca

     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

Takodje ceo postupak možete da odradite o trošku FONDA RFZO-a Srbije. 

 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 011-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

Saska (2023-06-21)

Postovani, Zamolila bih vas da mi posaljete cenu za vto postupak. Hvala unapred

Ana Life (2023-06-21)

Poštovana Saška,

Morate da dodjete pre svega na pregled u savetovaliste za sterilitet. 

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda. Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda (cena poslata na e-mail) Cene VTO postupka su:
Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA   udjete u stimulaciju

 Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
Anestezija

 U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

Takodje ceo postupak možete da odradite o trošku FONDA RFZO-a Srbije. 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 011-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

 

Biljana (2023-04-02)

Dobar dan,imam 50 god.i od 40 god.sam bez menstruacije. Prestala mi je zbog stresa u bivsem braku . Rodila sam 3- zdrava deteta prirodnim putem. Moje pitanje je da li ja mogu sada da ostanem trudna bilo kojom tehnikom ?

Ana Life (2023-04-02)

 

Postovana Biljana 

Zavisno od Vaseg zdravstvenog stanja  stanja hormona, postoji mogućnost da ostanete trudni i sa donacijom javnih ćelija.

Ukoliko je Vaša rezerva istrošena!

 

Srdacan pozdrav  Vasa Analife

 

Sr?an (2023-03-21)

Postovana. Supruga ima 51.g. Koliko bi koštao kompletan pregled i VTO? Ostavite mi i kontakt telefon za dalje info. Hvala

Ana Life (2023-03-21)

 

Poštovani,

Morate da dodjete pre svega na pregled u savetovaliste za sterilitet. 

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda. Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda(cena poslata na e-mail) 

 

Cene VTO postupka su:

 

  1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom je (cena poslata na e-mail)

        2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail) 
U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA  supruga udjete u stimulaciju

   Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca

     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 063575122 

Srdacan pozdrav Vasa Analife

 

Marijana (2023-02-27)

Dobar dan. Imam 43 godine imam dvoje dece pre 7 godina sama imala vanmateičnu trudnoću i izvađen mi je jedan jajnik. Nemam muža razveli smo se posle toga a ja bih volela da imam još jedno dete. Pa me zanima dali može vantelesna

Ana Life (2023-02-27)

 

Poštovana Marijana,

Mi još uvek ne radimo donaciju spermatozoida.

Ustanove koje su to počele da rade jesu GAK Višegradska i GAK Narodni Front.

 

Srdačan pozdrav Vaša Analife

 

HELENA (2023-01-30)

Poštovani, molim info vezano za vantjelesnu oplodnju. Imam 49 godina i prirodno sam začela i rodila dvoje djece ( prvo u 22. godini , drugo u 30.) Željela bih još jednom postati majkom te molim informaciju da li radite vantjelesnu oplodnju u toj dobi žene. Zahvaljujem na odgovoru! Lijep pozdrav,

Ana Life (2023-01-30)

 

Poštovana Helena,

Radimo i u tim godinama, ali o sopstvenom trošku, zato što FOND RFZO-a ne pokriva VTO postupak za žene u 49 godina.

 

Srdačan pozdrav Vaša Analife

 

Tatjana (2023-01-26)

Dobro jutro, pitam vas vljudno do koje godine se moze doci zenska oploditi sa darovanom jajcnom celicom. Ja imam sad 51 godinu,znam da je mnogo,a svejedno bi htela znati ili je koja sansa. Hvala vam puno. Tatjana

Ana Life (2023-01-26)

 

Poštovana Tatjana,

Molimo Vas javite se sesta Marini koja radi na odeljenju vantelesne oplodnje kako bi Vam dala sve potrebne informacije.
Marinu možete da pozovete na 00381 63 575122.

Srdačan pozdrav Vaša Analife

 

Vladan (2022-12-06)

Dali radite donatorsku oplodnju i koja je cena

Ana Life (2022-12-06)

 

Postovana,
donatorsku oplodnju po novom zakonu. 

Molim Vas za sve detalje pozovite tel 063 575 122 glavna sestra Marina 

S postovanjem 

Analife

 

Danilo (2022-11-23)

Koja bi bila cena pregleda i oplodnje

Ana Life (2022-11-23)

 

Poštovani Danilo,

Prvi korak je da dodjete sa suprugom na pregled kod naših ginekologa u savetovalište za sterilitet.

 

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda.
Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda
(cena poslata na e-mail)

 

Cene VTO postupka su:

 

Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA supruga udjete u stimulaciju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca, anestezija

 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

 

Preglede svakako zakazujemo u popodnevnim terminima.

Srdacan pozdrav Analife

 

B (2022-11-16)

Postovani zamolila bih vas za cenu postupka vto. Unapred hvala

Ana Life (2022-11-16)

 

Poštovana,

 

Morate pre svega da dodjete na  pregled u savetovaliste za sterilitet.

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda.
Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda
(cena poslata na e-mail)
 

Cene VTO postupka su:

Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA supruga udjete u stimulaciju
Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca, anestezija
U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

Preglede svakako zakazujemo u popodnevnim terminima.

Srdacan pozdrav Analife

 

Jovana (2022-11-14)

Postovani ja i suprug pokusavamo 3 godine da se ostvarimo kao roditelji ali ne ide ja imam 22 godine suprug 31

Ana Life (2022-11-14)

 

Poštovana Jovana,

 

Morate pre svega da dodjete na pregled u savetovaliste za sterilitet. 

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda.
Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda je
(cena poslata na e-mail)

Pregled možete zakazati telefonom na 011 319 68 08.

Srdačan pozdrav Vaša Analife

 

Slavica (2022-10-22)

Postovani Interesuje me kolika je cena vantelesne oplodnje i da li moj suprug koji ima 52 godine a ima i azoospermiju moze biti donor ili je kao sto vec znate totalno neizlecivo.Hvala unapred

Ana Life (2022-10-22)

 

Poštovana Slavce,

Mi ne radimo jos uvek donaciju spermatozoida te nije moguce uraditi vantelesnu oplodnju u Vašem slučaju. Takodje ne radimo ni biopsiju testisa,kako bi se videlo da li postoje mladi spermatozoidi koji mogu da se iskoriste za oplodnju.

 

Srdačan pozdrav Vaša Analife

 

Jelena (2022-09-01)

Imam problem sa začećem. Prošli smo jednu inseminaciju, ali bezuspešno. Da li treba da odradim neke analize pre nego što dođem na pregled kod Vas?

Ana Life (2022-09-01)

 

Poštovana Jelena,

S obzirom da ste već radili inseminaciju, predpostavljamo da imate nešto od analiza i papira kod sebe?! Znači sada možete da zakažete pregled kod naših lekara u savetovalištu za sterilitet. Pregled se sastoji iz konsultacije i ultrazvučnog pregleda i cena pregleda (cena poslata na e-mail). Na pregled ponesite sve što imate od nalaza. Pregled možete zakazati telefonom na 011 319 68 08.

Srdačan pozdrav Vaša Analife

 

Natasa (2022-08-20)

Dobar dan Da li radite Vantelesnu oplodnju,posle podvezanih jajnika. Mi imamo dvoje dece zacetim prirodnim putem.Moj suprug ima 39 godina,a ja 34. Srdacan pozdrav

Ana Life (2022-08-20)

 

Poštovana Nataša,

Morate pre svega da dodjete na  pregled u savetovaliste za sterilitet. 

 

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda.
Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda
(cena poslata na e-mail)

Cene VTO postupka su:

Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete  u stimulaciju

Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca, anestezija

 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

 

 Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

 

Srdacan pozdrav Analife

 

Aida (2022-08-06)

Ja Sam iz Crne Gore zanima me Dali radite PGD Dali uklanjate zenske spermatozoide ? Imam dve cure I suprug Kako zeli musko dete

Ana Life (2022-08-06)

 

Poštovana Aida,

Mi ne radimo to što je Vama potrebno.

Srdačan pozdrav Vaša Analife

 

D (2022-06-28)

Molim Vas da li radite VTO kod zena koje imaju 49 godina?

Ana Life (2022-06-28)

 

Poštovana Dragana,

Molimo Vas javite se sestra Marini na +381 63 575122 kako bi ste dobili sve potrebne informacije oko VTO postupka.

Srdacan pozdrav Vaša Analife

 

Alilovic (2022-05-04)

Dobar Dan, da li kod vas moze da se odredi Pol Bebe pre zaceca

Ana Life (2022-05-04)

Postovani,

Kod nas ne može da se odredi pol bebe pre začeća.

Srdacčan pozdrav Vaša Analife

Milica (2022-03-28)

Postovanje.. Recite mi posto ja imam 26 zelela bi da se informisem kako to ide za VTO posto vec 8 godina ne mogu da ostanem trudna,a kad odem kod lekara kazu da mogu i da mi nije nista.. Sad mi recite da li je moguce da nekako stupim u kontakt sa vama I da porazgowaramo onako ukratko I da se informisem kako to ide? Srdacan pozdrav I hvala unapred ..

Ana Life (2022-03-28)

Postovana Milice,

Mozete nas kontaktirati na +381 63 575122 sestra Marina, ona radi na odeljenju vantelesne oplodnje i od nje mozete da dodbijete sve potrebne informacije. U svakom slucaju prvi korak je pregled.

Srdacan pozdrav Vasa Analife

 

Tamara (2022-03-19)

Poštovani, Molim Vas da i meni pošaljete cenu VTO kako bih znala orijentacioni iznos ukoliko se odlučimo o svom trošku za ovaj korak. Najlepše hvala

Ana Life (2022-03-19)

Postovana Tamara,

 

Pre svega potrebno je da dodjete na  pregled u savetovaliste za sterilitet. 

 

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda. Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda(cena poslata na e-mail)

Cene VTO postupka su:

 

1.Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA  udjete u stimulaciju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca, anestezija

 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi.

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

 

Srdacan pozdrav Analife

 

Možete (2022-02-13)

Možete li mi poslati cenovnik VTO usluga na mail i broj telefona za konsultacije? Hvala unapred.

Ana Life (2022-02-13)

Postovani,

Morate da dodjete pre svega na pregled u savetovaliste za sterilitet. 

 

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda.
Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda
(cena poslata na e-mail) 

Cene VTO postupka su:

Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA supruga udjete u stimulaciju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
  Anestezija

 U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

Maja (2022-02-05)

Zdravo za Vto o trosku fonda R.S. mozete mi poslati vise informacija i sta je potrebno od dokumentacija i sta je nase od kontrolnih pregleda i sta mi placamo hvala

Ana Life (2022-02-05)

Postovana Maja,

Saljemo Vam link stranice na kojoj mozete da se informisete o celom postupku.
Takodje saljemo Vam i broj telefona sestra Marine koja radi na odeljenju VTO.

link: https://rfzo.rs/index.php/osiguranalica/vto

sestra Marina 063575122

Srdacan pozdrav Vasa Analife

 

Natasa (2022-01-19)

Dali se u vasoj klinici vrsi vantelesna oplodnja sa zenama bez partnera?

Ana Life (2022-01-19)

Postovana Natasa,

Mi ne radimo jos uvek donacije, ali ukoliko imate Vi partnera sa kojim bi ste dosli na ceo postupak i sa kojim bi ste Vi pravno sve zavrsili, mi bi smo Vas tretirali kao par i mogao bi da se odradi ceo postupak.

Srdacan pozdrav Vasa Analife

 

Maja (2022-01-16)

Molim vas da mi pošaljete cene pregleda, analiza, koji se rade pre same VTO, kao i postupka VTO i svega ostalog što može/mora da uključi. Hvala, Maja

Ana Life (2022-01-16)

Postovana Maja,

Pre svega potrebno je da dodjete sa suprugom na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

Cene postupka su:

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimulaciju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca

  Anestezija

  U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

  Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

  Srdacan pozdrav Analife

 

Alen (2022-01-08)

Postovanje,mozete li da nam posaljete na mail cenu VTO postupka,hvala unapred pozdrav.

Ana Life (2022-01-08)

Postovani Alene,

 

Morate da dodjete pre svega na pregled u savetovaliste za sterilitet. 

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda. Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda (cena poslata na e-mail)

 Cene VTO postupka su:

  1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

   2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA  supruga udje u stimulaciju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca

     Anestezija

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

Snezana (2022-01-04)

Zanima me cena vantelesne oplodnje?

Ana Life (2022-01-04)

Postovana Snezana,

Pre svega potrebno je da dodjete sa suprugom na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

 

Cene postupka su:

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom  (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimulaciju

Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca

  Anestezija

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

Oko mesec dana u proseku je potrebno za citav postupak.

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

 

Srdacan pozdrav Analife

 

Jovana (2021-12-18)

Poštovani ja nemam problem sa začećem ali sam gay orijentacije i zelim da dobijem dete. Da li mozete da mi posaljete na mail uslove i kako sve to funkcionise. Hvala

Ana Life (2021-12-18)

Postovana Jovana,

Mi jos uvek ne radimo donacije spermatozoida ni jajnih celija, tako da nije moguce onda odraditi VTO postupak. 

Srdacan pozdrav Vasa Analife

 

Olivera (2021-11-24)

Moji prijatelji koji zive u nemackoj bi zeleli da dodju na kontrolu kod vas.interesuje ih kad je prvi moguci termin i naravno cena. Da li postoji mogucnost komunikacije na nemackom ili Italianskom? Hvala

Ana Life (2021-11-24)

Postovana Olivera,

Komunikacija moze da bude jedino na srpskom ili engleskom jeziku. 

Za vise informacije mozete da kontaktirate sestra Marinu na 0038163575122 viber.

Srdacan pozdrav Vasa Analife

 

mara (2021-11-24)

Dobar dan, da li mi mozete reci cenu vto iz prirodnog ciklusa I sta je ukljuceno u isto? hvala

Ana Life (2021-11-24)

Postovana  Maro,

Morate da dodjete pre svega na pregled u savetovaliste za sterilitet. 

Pregled se sastoji iz konsultacije i ultrazvucnog pregleda ginekologa.
Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda (cena poslata na e-mail)

Cene VTO postupka su:

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA  supruga udjete u stimulaciju
  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
  Anestezija
U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

Dejan (2021-11-18)

Dobro veče živim.sa ženom 10 godina i nožem da imamo decu ona ima dete iz prvog braka a mi nemamo pa sam.hteo da vas kontaktiram zanima me procedura i vreme naravno i cena molim vas za odgovor inače imamo po 30 godina hvala

Ana Life (2021-11-18)

Postovani Dejane,

Morate da dodjete pre svega na pregled u savetovaliste za sterilitet. 

Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda. Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda (cena poslata na e-mail)

 

Cene VTO postupka su:

 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA  supruga udjete u stimulaciju

 

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca

     Anestezija

 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

Katarina (2021-11-15)

Dali je moguca konsultacija sa doktorima u vezi vantelesne oplodnje? Mi imamo vec uradjen dobar deo rezultata. Hvala

Ana Life (2021-11-15)

Postovana Katarina,

 

Pre svega potrebno je da dodjete sa suprugom na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail).
Konsultaciju mozete zakazati telefonom na 0693196808.

Srdacan pozdrav Vasa Analife

 

Ljubia (2021-11-13)

Postovani, ja i moj partner poslednjih godinu dana pokusavamo da zatrudnim. Ja imam 45, on 47. Ja sam rodila jedno dete 2009. U polsednjih sest meseci ciklus nije redovan kao do tada. Zato smo krenuli da razmisljamo o nekom vidu vestacke oplodnja. Zanima me okvirna cena. Pozdrav

Ana Life (2021-11-13)

Postovana,

Morate da dodjete na pregled u savetovaliste za sterilitet. 

Ukoliko se odlucite da dodjete kod nas pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda sa konsultacijom i ultrazvucnog pregleda. Preglede rade dr Dosev i dr Tosic i cena pregleda (cena poslata na e-mail).
Pregled  mozete zakazati telefonom na 0693196808.

Srdacan pozdrav Vasa Analife

 

Goca (2021-11-07)

Poštovani, Zanima me cena IVF postupka. Do sada sam imala tri vto preko fonda, jedna bezuspesna i dve sa spontanim u 10. i 7. nedelji.Pre toga sam imala jednu biohemijsku trudnocu. Imam 41 godinu. Kod genetkih mutacija imam MTHFR mutaciju ali Heterozigotni CT genotip u MTHFR genu ne nosi povišen rizik od tromboze. Naravno zanima me okvirna cena postupka. Hvala na odgovoru.

Ana Life (2021-11-07)

Postovana Goco,

Pre svega potrebno je da dodjete sa suprugom na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije je (cena poslata na e-mail)

Cene postupka su:

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)
U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimulaciju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca

     Anestezija
U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi.

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

Jasmina (2021-11-03)

Poštovani, koliko dugo traje proces vto i koja je cena?

Ana Life (2021-11-03)

Postovana Jasmina

 

Pre svega potrebno je da dodjete sa suprugom na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

 

Cene postupka su:

 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

 

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimulaciju

 

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca

     Anestezija

 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

Kristina (2021-10-13)

Dobar dan.. Interesuje me cena vto pošto imam 45g. Unapred hvala.

Ana Life (2021-10-13)

 Postovana Kristina,

Pre svega potrebno je da dodjete sa suprugom na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije(cena poslata na e-mail)

 

Cene postupka su:

 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimulaciju

 

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca

     Anestezija

 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

SNEZA (2021-10-13)

Dobar dan! Da li radite inseminaciju i koja je cena? Preporucena mi je inseminacija, ali zbog suprugovog odsustva nikako ne mozemo da se uklopimo. Hvala unapred!

Ana Life (2021-10-13)

Postovana Snezo,

Pre svega potrebno je da dodjete sa suprugom prvo na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)
Vazno je da ponesete sve sto imate od nalaza i posle pregleda dobicete spisak analiza koje je potrebno da odradite pred intervenciju.   

 

Cena inseminacije (cena poslata na e-mail)
U cenu inseminacije nisu uracunate folikulometrije.
Cena folikulometrija (cena poslata na e-mail)

 

Inseminacija je prva metoda u lecenje steriliteta, uslov je da su zeni prohodni jajovodi i da postoje folikuli, a da suprug ima dobar spermogram. Za intervenciju potrebno je da imate uredne nalaze cervikalnog i vaginalnog bris ne starji od mesec dana i briseve na hlamidiju, mikolplazmu i ureaplazmu ne starije od 6 meseci. Suprug treba da ima uredan nalaz spermokulture i uredan spermogram , kao i analize na hlamidiju,mikolpazmu i ureaplazmu iz urina ne straiji od 6 meseci.  

 

 

 

Pregled i intervenciju mozete zakazati pozivom na broj telefona 069-319-68-08.

 

Srdacan pozdrav Vasa Analife.

 

Marija (2021-10-13)

Postovani,imam 36 godina a suprug 38,poslednjih godinu dana radimo na trudnoći ali bezuspešno!obzirom da ne živimo u Srbiji zanima nas postupak vantelesne oplodnje(neki vremenski period)koliko bi trajao čitav proces,tj koliko bismo trebali biti prisutni,radi kontrola,pregleda…i ako možete cenu da nam pošaljete!hvala i pozdrav

Ana Life (2021-10-13)

Postovana Marija,

Pre svega potrebno je da dodjete sa suprugom na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

 

Cene postupka su:

 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 

U cene su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimulaciju

 

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca

     Anestezija

 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

Oko mesec dana u proseku je potrebno za citav postupak.

 

Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

Sanja (2021-09-30)

Dobar dan.Juce su mi stigli rezultati hormona i nisu dobri,tako da mi je receno da po svemu sudeci moram na vto.Vec iza sebe imam dva normalna porodjaja i te trudnoce su bile u redu,ali sad ne moze,pa me zanima zato sto su mi u drzavnom rekli da prvo treba da se urade tri inseminacije pa tek onda vto,ali meni je to dug period i mucenje,zato sam htela da vas pitam koliko traje cela procedura,i koliko kosta komplet vto sa sve pregledima.hvala

Ana Life (2021-09-30)

 Postovana Sanja,

Pre svega potrebno je da dodjete na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

 

Cena vantelesne oplodnje je

 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

 

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

 

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

 

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca

     Anestezija, aspiracija i embriotransfer

 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

 

Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

 

Sanja (2021-09-18)

Dobar dan - Da li radite na vašoj klinici VTO ženama koji imaju 52 god. koje su u braku i žele potomstvo sa suprugom.

Ana Life (2021-09-18)

Postovana Sanja,

Ukoliko Vam je AMH hormon dobar, tj.ukoliko postoje rezerve jajnih celija mozemo da uradimo vantelesnu oplodnju ali troskove postupka morate Vi da snosite.

Prvi pregled mozete zakazati telefonom na 0693196808.

Srdacan pozdrav Vasa Analife

 

Milena (2021-09-03)

Poštovani, Interesuje me cena vantelesne oplodnje o sopstvenom trošku? Unapred zahvalna na poslatom odgovoru

Ana Life (2021-09-03)

Postovana Milena,


Pre svega potrebno je da dodjete na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

Cena vantelesne oplodnje je

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail) 

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija, aspiracija i embriotransfer

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 

Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.
Srdacan pozdrav Analife
 

Nataša (2021-08-31)

Bolujem od dijagnoze 20.09. od 2012, i dugi niz godina sam u remisiji. Moj suprug i ja bismo želeli da se pokušamo da se ostvarimo kao roditelji. Moje pitanje je da li prvo treba da promenim neuropsihijatrijsku terapiju, da bih započela proces vantelesne opolodnje. Da li imate iskustva sa sličnim pacijentkinjama? Molim Vas da pitanje u vezi sa mojom dijagnozom ne objavljujete u potupunosti, već samo odgovor. Unapred zahvalna.

Ana Life (2021-08-31)

Postovana Natasa,

Nas savet je da svakako trebate da uradite pregled kod Vaseg lekara neuropsihijatra koji treba da da saglasnost za ceo VTO postupak.
Zatim se javljate ginekologu radi pregleda. Nas savet je da ceo postupak radite u drzavnoj ustanovi tercijarnog tipa Visegradska ili Narodni Front, tamo mozete odraditi ceo postupak o trosku Fonda Republike Srbije.

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

lena (2021-08-01)

Molim vas za kontakt zbog ivf.

Ana Life (2021-08-01)

Postovana Lena,
Mozete nas kontaktirati na 0113196808 , 0113196809, 0693196808.

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Vesna (2021-07-26)

Poštovani, zanima me cena vto? Hvala

Ana Life (2021-07-26)

Postovana Vesna, 
Pre svega potrebno je da dodjete na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije(cena poslata na e-mail)


Cena vantelesne oplodnje je

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)


2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)


U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija, aspiracija i embriotransfer

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju, brisevi, hormonski testovi. 
Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.
Srdacan pozdrav Analife
 

Aleksandra (2021-07-23)

Zasto se koriste Dekortin tabl.u terapiji nakon embriotransfera?

Ana Life (2021-07-23)

Postovana Aleksandra, 
To morate da se konsultujete sa lekarom koji Vam je prepisao tu terapiju. 

Srdacan pozdrav Vasa Analife 
 

Jelena (2021-07-06)

Da li možete da mi napišete cenu VTO?

Ana Life (2021-07-06)

Postovana Jelena,

Pre svega potrebno je da dodjete  na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic,  konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije(cena poslata na e-mail)

Cena vantelesne oplodnje je

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija,  aspiracija i embriotransfer

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi. 
Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.
Srdacan pozdrav Analife
 

Mare (2021-06-22)

Imam 38god,pokušavam sa suprugom duže vreme da dobijemo bebu...Molio bih Vas da mi posaljete na mail kompletnu cenu za Vto. Hvala i veliki pozz

Ana Life (2021-06-22)

Postovani Mare, 
Pre svega potrebno je da dodjete  na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic,  konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije(cena poslata na e-mail)

Cena vantelesne oplodnje je

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija,  aspiracija i embriotransfer

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi. 
Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife
 

SNEŽANA (2021-06-17)

Imam 53 god.interesuje me cena vantelesne oplodnje ,pozzz

Ana Life (2021-06-17)

Postovana Snezana,

Pre svega potrebno je da dodjete sa suprugom  na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic,  konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)
Nakon pregleda dobili bi ste detaljna uputstva o samom postupku i pripremi za isti.
Sto se tice cene vantelesne oplodnje mozemo Vam reci: 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA  udjete  u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija,  aspiracija i embriotransfer

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled mozete  da zakakzete na 069-319-68-08.
Srdacan pozdrav Analife
 

Girdana (2021-05-27)

Postovani imam 49 god i u menopauzi sam ali suprug i ja zelimo dete. Koje su mogucnosti za vto i koliko traje ovakav proces i cena. Hvala punoo unapred.

Ana Life (2021-05-27)

Postovana Gordana,

Molimo Vas da dodjete prvo na pregled na nase odeljenje vantelesne oplodnje. Pregled se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa i ultrazvucnog pregleda.
Preglede rade nasi lekari dr Dosev i dr Tosic. Tek nakon sto doktorke urade pregled i pogledaju sve Vase nalaze donele bi odluku o mogucnosti daljeg postupka u cilju lecenja steriliteta.
Cena pregleda(cena poslata na e-mail)
Pregled mozete zakazati na 0693196808.

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Ivana (2021-04-29)

Dobro veče.. Zanima me cena vantelesne.. Ja i muz pokusavamo treće i bas se borimo kao da je za prvo.. U medju temenu mu je dijagnostikivan karcinom prostate i ja sam očajna jer je verovatno to smetalo da dodjemo do cilja.. Nadam se da ćemo uspeti kako god.. Pozdrav. Ivana

Ana Life (2021-04-29)

Postovana Ivana,

Pre svega potrebno je da dodjete sa suprugom  na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic,  konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije(cena poslata na e-mail)

Cena vantelesne oplodnje je

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)
2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija,  aspiracija i embriotransfer

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi. 

Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.
Srdacan pozdrav Analife
 

Jelena (2021-04-20)

Cena vantelesne oplodnje?

Ana Life (2021-04-20)

Postovana Jelena,

Pre svega potrebno je da dodjete   na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic,  konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda  I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)
Nakon pregleda dobili bi ste detaljna uputstva o samom postupku i pripremi za isti.
Sto se tice cene vantelesne oplodnje mozemo Vam reci: 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA  udjete  u stimilaciijju, pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija,  aspiracija i embriotransfer

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled mozete  da zakakzete na 069-319-68-08.
Srdacan pozdrav Analife
 

Milena (2021-03-25)

Postovani interesuje me cijena ,imam 43godine

Ana Life (2021-03-25)

Postovana Milena,

Pre svega potrebno je da dodjete  na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic,  konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)
Cena vantelesne oplodnje je

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)
2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)
U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija,  aspiracija i embriotransfer

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi. 

Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.
Srdacan pozdrav Analife
 

Milica (2021-03-21)

Poštovanje, interesuje me da li kod vas može da se uradi zamrzavanje jajne ćelije, iz prirodnog ciklusa , koja je procedura ako moze i cena? Hvala, pozdrav

Ana Life (2021-03-21)

Postovana Milice,

Morate pre svega da dodjete na pregled kod nasih lekara na odeljenju vantelesne oplodnje. 

Pregled i vise informacija mozete dobiti telefonom na 063575122

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Bojan (2021-03-21)

Poštovanje, zanima me celokupan proces van telesne oplodnje? I naravno koliko bi to koštalo... Pozdrav i hvala

Ana Life (2021-03-21)

Postovani Bojane,

Pre svega potrebno je da dodjete sa suprugom  na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic,  konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda supruge I cena konsultacije
(cena poslata na e-mail)
Nakon pregleda dobili bi ste detaljna uputstva o samom postupku i pripremi za isti.
Sto se tice cene vantelesne oplodnje mozemo Vam reci: 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA supruga udje  u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija,  aspiracija i embriotransfer

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled mozete  da zakakzete na 069-319-68-08.
Srdacan pozdrav Analife
 

Jelena (2021-02-25)

Poštovani, Zamomiću Vas za cenu kompletnog postupka vantelesne oplodnje. Unapred hvala.

Ana Life (2021-02-25)

 Postovana Jelena,


Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic  konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije(cena poslata a e-mail).
Vazno je da ponesete sve sto imate od dokumentacije.

Cene VTO postupka kod nas su :

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata a e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata a e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi. 
Takodje kod nas imate i mogucnost vantelesne oplodnje o trosku Fonda Republike Srbije.
Pregled mozete zakazati telefonom na 0693196808

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Dejan (2021-02-19)

Postovanje,interesujeme cena prvog pregleda I cena vantelesne oplodnje.ili koliko bi kostao celokupni tretman.unapred hvala.

Ana Life (2021-02-19)

 Postovani Dejane,

Prvi korak je da se javite sa suprugom na odeljenje nase vantelesne oplodnje u savetovaliste za sterilitet. Konsultaciju vrse nasi ginekolozi dr Dosev i dr Tosic , konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije(cena poslata na e-mail)
 

Cena vantelesne oplodnje je :

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)


2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)


U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA supruga udje u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08 ili na 063575122 sestra Marina 

Srdacan pozdrav Analife
 

Biljana (2021-02-16)

Postovanje,mozete li nam reci kompletnu cenu vantelesne oplodnje,sa svim analizama I konsultacijama? Hvala unapred. Srdacan Pozdrav.

Ana Life (2021-02-16)

 Postovana Biljana,

Potrebno je da dodjete prvo u savetoaliste za sterilitete na odeljenju nase vantelesne opodnje.
Tim nasim strucnjaka dr Dosev, dr Tosici i dr Macanovic ce Vas docekati i sa Vama obaviti  konsultaciju, koja se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda, cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mai)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju, pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca, anestezija .

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife
 

Ana (2021-02-13)

Poštovani, Imam 38 godina,interesuje me koliko kosta vantelesna u prirodnom ciklusu?

Ana Life (2021-02-13)

 Postovana Ana,

Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic , konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)


Sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail) 

U cenu su uracunati: aspiracija, embriotransfer,  svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08 ili na 063575122 sestra Marina 


Srdacan pozdrav Analife
 

Natalija (2021-02-08)

Da li mi možete reći optimalne cene za vantelesnu oplodnju? Hvala u napred.

Ana Life (2021-02-08)

Postovana Natalija,

Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic,  konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija,  aspiracija i embriotransfer

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife
 

majda (2021-02-03)

Poštovani, zanima me cena vantelesne oplodnje sa svim pratećim nalazima koji trebaju i pregledima? Srdačan pozdrav

Ana Life (2021-02-03)

Postovana Majda,
Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic , konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)


Sto se tice vantelesne oplodnje cena je

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: aspiracija, embriotransfer,  svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08 ili na 063575122 sestra Marina


Srdacan pozdrav Analife
 

Jasna (2021-01-28)

Zdravo Da li postoji granica starosti kod vantelesne oplodnje? Ja sam uradila laparaskopski pregled i receno mi je da imam suzenje jajovoda i da tečnost kod pregleda, nije prošla kroz jajovode. Imam 48 godina i bila bi zahvalana za pomoć.

Ana Life (2021-01-28)

Postovana Jasna,

Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic  konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail) .
Vazno je da ponesete sve sto imate od dokumentacije.


Ono sto Vam mozemo reci da ukoliko nasi lekari procene da imate rezerve jajnih celija i da moze da se uraditi postpak vantelesne oplodnje, nije moguce postupak uraditi o trosku FONDA Republike Srbije zbog Vasih godina.
Cene VTO postupka kod nas su :

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Sneza(17.01.2020) (2021-01-17)

Dobar dan! Interesuje me cena vantelesne oplodnje i celokupnog pregleda! Imam jedno dete I vec 8 godina be mogu da ostanem u drugom stanju. Srdacan pozdrav!

Ana Life (2021-01-17)

Postovana Snezana,

Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev i dr Tosic , konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
  Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08 ili na 063575122 sestra Marina 

Srdacan pozdrav Analife
 

Mirna (2020-11-29)

Poštovani Zanima me cena vantelesne oplodnje sa svim pratećim nalazima koji trebaju i pregledima? Srdačan pozdrav

Ana Life (2020-11-29)

 Postovana Mirna

Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev ili kod dr Tosic (deo naseg VTO tima)  
konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda, cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

 A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)
2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)
U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi,  KADA udjete u stimilaciijju
  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
  Anestezija 
 Aspiracija, obrada koliko dana je potrebno i embriotransfer 
 U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.

Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife
 

Dragana (2020-11-11)

Postovani, Molim da mi posaljete cenovnik spontanog i stimulativnog procesa. Hvala.

Ana Life (2020-11-11)

Postovana Dragana,

Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije(cena poslata na e-mail)

A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
   Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

 

Srdacan pozdrav Analife
 

Marija (2020-10-22)

Postovani, molim Vas da mi posaljete na mail cenovnik VTO iz spontanog i stimulativnog ciklusa? Hvala Vam unapred.

Ana Life (2020-10-22)

Postovana Marija,

Potrebno je da dodjete prvo na konsuktaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
  Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
 Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

 

Srdacan pozdrav Analife
 

Milica (2020-08-24)

Postovani,interesuje me Dali radite VTO. sa doniranom jajnom celijom I koji je limit god za zene.Pozdrav

Ana Life (2020-08-24)

Postovana Milice,

Ne radimo donacije.

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Aleksandra (2020-07-28)

Dobar dan, mene interesuje cena vantelesne oplodnje. Nemam nikakvih zdravstvenih problema, imala sad dve trudnoce, porodjena carskim rezom oba put. Sada bih zelela blizance pa bih se iz tog razloga odlucila za vantelesnu oplodnju posto mi je receno da mi je dozvoljen jos jedan porodjaj. Hvala unapred.

Ana Life (2020-07-28)

Postovana Aleksandra, 

Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)


A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)


2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom(cena poslata na e-mail)


U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
 Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife
 

?ur?a (2020-07-12)

Poštovani, interesuje me da li se može utvrditi HLA podudarnost embriona sa srodnikom pre usađivanja? Imam 38 godina i 2 deteta (5 i 10 godina) začeta prirodnim putem. Odlučila bih se na vantelesnu oplodnju sa HLA podudarnim embrionom jer je utvrđeno da naše dete koje se leči od leukemije (HR ALL) nema srodnog davaoca matičnih ćelija u slučaju da ikada bude potrebna transplantacija. Hvala.

Ana Life (2020-07-12)

Postovani,
Kod nas ne radimo vantelesnu oplodnju sa utvrdjivanjem HLA.

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Magdalena (2020-07-01)

Postovani, molim Vas da mi dostavite na mejl cenovnike VTO iz spontanog i stimulisanog ciklusa. Zahvaljujem se unapred i pozdravljam Vas.

Ana Life (2020-07-01)

Postovana Magdalena, 

Potrebno je da dodjete prvo na konsuktaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)


A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)


2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)


U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
Pregled i vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife
 

Adrijana (2020-06-26)

poštovanje, Zanima me da li kod vas može da se odradi zamrzavanje jajne ćelije, iz prirodnog ciklusa , koja je procedura ako moze i cena? Hvala pozdrav

Ana Life (2020-06-26)

 Postovana Adrijana, 

Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregleda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije je(cena poslata na e-mail)a.
Na pregledu bi ste dobili sve potrebne informacije oko zamrzavanja. 

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Nikolina (2020-06-11)

Postovani, da li savetujete da se radi IVF s'obzirom na Corona virus? Zahvaljujem Vam se na odgovoru. Srdacan pozdrav

Ana Life (2020-06-11)

 Postovana Nikolina,

Prema savetima Svetske Zdravstvene organizacije, Udruzenja Sanse za roditeljstvo i Ministarstva Zdravlja Republike Srbije, nama je dozvoljno da mozemo da pocnemo sa radom. 
Tako da mozete slobodno zakazati prvi pregled na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Vasa Analife
 

Manuela (2020-05-13)

Koja je cena za vantelesnu oplodnju?

Ana Life (2020-05-13)

Postovana Manuela,

Potrebno je da dodjete prvo na konsuktaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije (cena poslata na e-mail)

A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
 Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakazete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife
 

Marina (2020-05-07)

Postovanje Recite mimolim vas da li se kod vas uz sam proces vto moze raditi i zamrzavanje o trosku drzave ili se to placa dodatno? Hvala unapred na odgovoru

Ana Life (2020-05-07)

Postovana Marina,

Moze se raditi i zamrzavanje o trosku Fonda Republike Srbije.

Srdacan pozdrav Vasa Analife

Žaklina (2020-05-06)

Koliko je cena vestacka oplodnja

Ana Life (2020-05-06)

 Postovana Zaklina,
Potrebno je da dodjete prvo na konsultaciju kod dr Dosev, konsultacija se sastoji iz specijalistickog pregelda ginekologa I ultrazvucnog pregleda I cena konsultacije(cena poslata na e-mail)
A sto se tice vantelesne oplodnje cena je 

1. Vantelesna iz spontanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

2.Vantelesna iz stimulisanog ciklusa sa embriotransferom (cena poslata na e-mail)

U cenu su uracunati: svi ultrazvucni pregledi KADA udjete u stimilaciijju

  Pregled anesteziologa , EKG, auskultatorni pregled pluca
     Anestezija 

U cene nisu uracunati lekovi za stimulaciju,  brisevi, hormonski testovi.
 Vise informacija mozete dobiti na pregledu koji je potrebno da zakakzete na 069-319-68-08.

Srdacan pozdrav Analife

Olja (2020-01-14)

Postovani, da li radite genetsku analizu ebriona? Hvala

Ana Life (2020-01-14)

Poštovana Olja,
Ne radimo genetsku analizu embriona. 

Srdačan pozdrav Vaša Analife

Jovana (2019-12-20)

Postovani, pripremam se za vto, skupila sam sve papire za kraj mi je ostao samo vaginalni ultrzvuk. Medjutim prilikom istog pronasli su mi cistu 7cm, nisam nikada imala ciste zato sam i taj deo ostavila racunajuci da je sve ok. Opredelila sam se za Vas i dr Tanju Dosev, zanima me da li je moguce raditi postupak ukoliko je cista prisutna. Inace rec je o muskom sterilitetu kod mene je do ovog trenutka bilo sve u redu. Pozdrav

Ana Life (2019-12-20)

 Postovana, 
Morate pre svega da dodjete na konsultaciju i ultrazvučni pregled kod dr Dosev i dr Tošić. Vazno je da ponesete sve sto imate od analiza do sada. Cena konsultacije zajedno sa ultrazvučnim pregledom (cena poslata na e-mail)
Pregled mozemo zakazati za 15.01.2019. Vazno je za tačno vreme samo da pozovete teledonom na 069-319-68-08.

Srdačan pozdrav Vaša Analife 

Pavicevic (2019-11-14)

Da li radite vantjelesnu iz matičnih celija ?Srdačan pozdrav!!

Ana Life (2019-11-14)

Poštovana Nado, 
ne radimo vantelesnu oplodnju iz matičnih ćelija

 S poštovanjem

 Analife
 

Misko (2019-03-19)

Zdravo, imam problem sa spermogramom, utvrđeno je da postoji odsustvo spermatozoida, da li je moguće nekako rešiti taj problem i kome bih se trebao javiti radi rešavanja istog?

Ana Life (2019-03-19)

Poštovani Miško, 
odsustvo spermatozoida-azoospermia znači da ni jedan spermatozoid nije pronađen u ejakulatu. Savetujemo da odete na pregled kod urologa koji će se pozabaviti dijagnostikom, uzrokom i  terapijom Vašeg stanja. Svakako bi savet bio da se nakon pregleda urologa dođe na konsultaciju kod ginekologa. Na nekoj od klinika koje se bave vantelesnim oplođenjem da se uradi biopsija testisa. U slučaju da se nađu spermatozoidi moguće je da se uradi direktno uzimanje spermatozoida iz testisa (TESA) ili pasemenika (MESA) i upotrebi za vanteleno oplođenje (IVF).

Srdačan pozdrav Analife 
 

Silvija (2019-02-14)

Postovani, suprug i ja smo krenuli u proces prikupljanja potrebne dokumentacije za vto o trosku fonda. Kad prodjemo komisiju ,kako to onda dalje ide? Mozemo izabrati vasu kliniku

Ana Life (2019-02-14)

Poštovana Silvija, 

Drago nam je da zelite da izaberete našu kliniku. Kod vašeg izabranog lekara dobijate upute za sve analize koje su Vam potrebna da se uključite u proces besplatne vantelesne oplodnje ili BMPO o trosku Fonda.Da biste se uključili u program “besplatne vantelesne oplodnje” neophodno je da par ispunjava sledeće kriterijume:

Postupak pribavljanja dokumentacije se započinje  u Domu zdravlja (ženski partner) i kod izabranog lekara opšte prakse (muški partner).

Specijalista ginekologije daje uput da se urade sledeće analize: brisevi na hlamidiju, mikoplazme i ureaplazmu, cervikalni bris i Papa bris. Ostim toga biće potrebno da se uradi bazalni hormonski status, kao i krvne analize na HIV, HCV, HbsAg, VDRL, Toxoplasma i Rubella.

Specijalista opšte medicine daje uput za brisevi na hlamidiju, mikoplazme i ureaplazmu, uretralni bris, kao i krvne analize na HIV, HCV, HbsAg, VDRL i spermogram.

Kada su urađene sve gore navedene analize, lekar iz doma zdravlja daje Uput za lekarsku komisiju u filijali RFZO radi izdavanja OLK-11 obrazca, kojim se daje saglasnost na upućivanje na komisiju u neku od ustanova: KC Srbije, GAK Narodni Front, KC Vojvodine, KC Niš, Opšta bolnica Valjevo, KC Kragujevac. 

Na prvom odlasku u filijalu RFZO se opredeljujete u kojoj ustanovi želite da se obavi postupak Tu se izjasnjavate za nas ukoliko to zelite. Ono sto možemo da kažemo o nama to je da u postupku lecenja koristimo najkvalitetnije lekove za stimulaciju (Gonal, Menopur), najsavremeniju opremu i najbolje doktore 

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona  069 319 68 08 


 

Srdačan pozdrav Vaša Analife

Sanela (2019-02-11)

Draga Analife, čula sam da imate odlicnu opremu i osoblje za sve sto radite. Mene interesuje Vantelesna oplodnja, ako mogu preko Fonda. Prvi put sam bila 2013 god, sve je bilo u redu do 10 nedelje trudnoće. Drugi put sam predala papire, ali nismo mogli da završimo postupak sa pripremom papira, moj suprug ima Enterococus feacalis bakteriju u spermo kulturi. Citala sam da je Enterococus feacalis veoma otporna i uporna bakterija. Kako da se lecimo, necemo moci papire da sredimo. Da li zaista mora sve biti sterilno ili moze i sa bakterijom da se postupak odradi, da li i vi smatrate da moraju rezultati biti idealni ili moze sa tom bakterijom Ja imam 41 godinu, molim Vaše mišljenje.

Ana Life (2019-02-11)

Poštovana Sanela 

Za postupak vantelesne oplodnje kompletne bakteriološke analize moraju biti apsolutno sterilne - uz prisustvo bakterija postupak nije moguće raditi. Sve drugo bi bila stručna greška. 

Postaje mogućnost pravljenja specifične vakcine na Torlaku za određenu vrstu bakterija.

S obzirom na to da se planira postupak preko Republičkog Fonda, mi ne odlučujemo o tome da li možete ili ne, Vi samo sa validnim, urednim rezultatimo mozete dobiti pozitivnu ocenu da udjete u postupak VTO ili BMPO. a imajući u vidu vaše godine, savet je da postupak lečenja ubrzate koliko god je moguće. Čak i da pokušate privatno da platite, stručna je greška raditi bilo šta i unositi u organizam nešto što nije potpuno sterilno.

   
Srdačan pozdrav, Analife

Za usluge Opšte Bolnice Analife možete plaćati na više načina.