Uspešno ste prijavljeni na našu mailing listu. Hvala!
Vaš komentar je poslat na odobrenje administratora. Hvala!

VTO o trošku države

 

Besplatnu vantelesnu oplodnju preko FONDA mogu da ostvare:

 • Parovi, bilo da su u braku,ili vanbračnoj zajednici, koji pored primenjenog lečenja nisu ostvarili potomstvo.

 • Partneri koji iz postojeće zajednice nemaju dece, ali u prethodnim zajednicama bračnim/vanbračnim mogu imati decu.

 • Zene do navršenih 42. godine u momentu izdavanja Potvrde o ispunjenosti uslova za uključenje u program, postupakBMPO.

 • Žene moraju imati očuvanu funkciju jajnika.

 • Žene sa normalnim indeksom telesne mase, koji je manji od 30 (BMI <30).

 • Ukoliko je osigurano lice (žena) u postojećoj bračnoj (vanbračnoj) zajednici dobila 1 dete iz postupka BMPO koji je finansiran sredstvima RFZO-a a nije iskoristila sva 3 pokušaja lečenja neplodnosti ima pravo da preostale pokušaje iskoristi za dobijanje drugog deteta.

 • Muškarci sa svim oblicima smanjene plodnosti, uz postojanje živih I morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu. U tom smislu, vantelesnu preko RFZO ne možete raditi ukoliko je potrebno da se radi punktiranje testis ili biopsija.

 

Protokol ulaska u program BMPO ili VTO preko FONDA RS

 

1.Priprema medicinske i osnovne dokumentacije za prvostepenu komisiju.

 

Ženski partner: Odlazak kod IZABRANOG GINEKOLOGA u Dom zdravlja

 

GINEKOLOG Vam daje UPUT za sledeće medicinske analize:

 • Vaginalni i cervikalni bakteriološki bris

 • Brisevi na Hlamidiju, Mikoplazmui i Ureaplazmu, 

 • bris po Papanicolau, kolposkopiju

 • ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom

 • bazalni hormonski status iz krvi 2 - 4. dan u zavisnosti od menstrualnog krvarenja (FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, T3, T4, TSH, AMH-antimilerijan hormon)

 • krvne analize (serologija) na HIV, HCV, HbsAg, VDRL, Toxoplasma gondiii Rubella.

 

MORATE IMATI: Uput za komisiju VTO nadležne zdravstvene ustanove i uput za ultrazvučni pregled.

 

Muški partner: Odlazak kod doktora opšte medicine koji daje uput za medicinske analize:

 • briseve na Hlamidiju, Mikoplazme i Ureaplazmu

 • bakteriološki uretralni bris

 • krvne analize na HIV, HCV, HbsAg, VDRL

 • spermogram i spermokulturu.

 

Izabrani lekar izdaje uput za spermogram, koji se vrši u toku postupka ocene Komisije za VTO.

 

Napomena: Ukoliko parovi nisu u braku, odnosno ukoliko žive u vanbračnoj zajednici, pored gore navedene dokumentacije potrebno je da dostave  overen DOKAZ O VANBRAČNOJ ZAJEDNICI. Formular se kupuje u knjižari, popunjava se i overava u Opštini (što je preporuka jer se ne plaćaju takse) uz prisustvo dva svedoka.

 

VAŽNO

 • krvne analize važe godinu dana

 • hormoni šest meseci

 • brisevi tri meseca

 • bris na hlamidiju važi dva meseca.

 

2.Uradili ste sve gore navedene analize, VRAĆATE se lekaru u Dom zdravlja

 

Lekar iz Doma zdravlja daje Uput za lekarsku komisiju regionalne filijale RFZO radi izdavanja OLK-11obrazca, kojim se daje saglasnost na upućivanje na komisiju VT u neku od ustanova: KC Srbije, GAK “Narodni Front”, KC Vojvodine, KC Niš, OpštabolnicaValjevo, KC Kragujevac. 

 

3.ODLAZITE  u regionalnu filijalu RFZO na Lekarsku komisiju i tamo se OPREDELJUJETE za ustanovu u kojoj želite da obavite postupak VTO (BMPO)

 

U Filijali RFZO dobijate Uput OLK-11 

 

4.Javljate se zdravstvenoj ustanovi u kojoj je komisija za BMPO da vam zakažu pregled

Komisija za BMPO je u obavezi da u roku od tri meseca od datuma izdavanja obrasca OLK-11 obavi zakazani preged. 

 

Lekarska komisija za BMPO:

 • Pregleda Vašu dokumentaciju

 • Radi ultrazvučni pregled (u Narodnom frontu, pored prisustva žene potrebno je I prisustvo muža. U ovoj ustanovi se na dan zakazane komisije pacijentkinji radi vaginalni ultrazvučni pregled, a muški partner radi spermogram) 

 • Ukoliko neki od nalaza nedostaje ili neki treba ponoviti članovi lekarske komisije ćeVam to napomenuti

 • Na Komisiju obavezno ponesite sve otpusne liste od prethodnog lečenja neplodnosti: inseminacije, vantelesne oplodnje, HSG, histeroskopije, laparoskopije, kao i kompletnu medicinsku dokumentaciju ako je žena bolovala ili je operisana od bilo koje bolesti

 

Rešenje i Potvrdu o uključivanju u postupak vantelesne oplodnje dobijate na lekarskoj komisiji za BMPO. Resenje glasi na zenskog partnera.

 

5.Dobijate Pozivno pismo od Fonda koje stize na kucnu adresu (navedenu u formularima)


6.Vraćate se svom ginekologu u Dom zdravlja da dobijete Uput za stacionarno lečenje za zdravstvenu ustanovu u kojoj će se obaviti postupak VTO, koja je navedena u pozivnom pismu od Fonda

 

 

7.Odlazite u Filijalu Fonda da Vam OVERE uput za sprovođenje postupka BMPO I izdaju obrazac OLK-12 obi BMPO-6 

 

Ukoliko zelite da ZAMRZNETE  visak embriona, neophodno je da dobijete obrazac za zamrzavanje BMPO-6, bez kog zamrzavanje ne možemo obaviti! 


 

8.Dobijate Poziv od Ustanove (Na PRVOM odlasku u FOND ODLUČILI ste, na primer, da radite postupak VTO (BMPO) u  ANALIFE bolnici. 

 

Morate imati ODOBRENJE za izabranu Ustanovu

Ustanova dobija obaveštenje od Fonda da ste se odlučili za nju. 

9.Prva konsultacija u izabranoj Ustanovi podrazumeva:

 • Ponovni uvid u dokumentaciju

 • ultrazvuk male karlice (vaginalni)

 • postujuci medicinsku struku, lekar odlučuje o momentu pocetka hormonske terapije, koja je po protokolu individualna za svaku pacijentkinju. Koji će se protocol primeniti, zavisi od individualnih medicinskih parametara.


 

10.Stimulacija najkvalitetnijim lekovima za stimulaciju (Gonal, Menopur…..)


11.Folikulometrija po proceni ginekologa i odredjivanje datuma aspiracije 

12.Aspiracija, ostanak u bolnici Analife nekoliko sati posle intervencije

 • Pre aspiracije radi se pregled anesteziologa

 • Kardioloski pregled

 • Aspiracija (AO) se radi u lakolnoj anesteziji


 

13.Obrada i kultivisanje izvadjenih janih celija sa obradjenim spermatozoidima u cilju dobijanja embriona (budućih beba)


 

14.Embriotransfera (ET) tj. Vracanje kvalitetnih embriona. 

 • Analife Vas obavestava o datumu embriotransfera

 • Kod nas ostajete nekoliko sati posle embriotrensfera 

        VAZNO: Zamrzavanje viska kvalitetnih embriona

 • Ukoliko postoji višak kvalitetnih embriona a Vi ste se odlucili za process vitrifikacije (zamrzavanje) embriona, kod nas mozete ostvariti tu uslugu BESPLATNO 


Čekamo POZITIVNU BETU!!!!! 

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju, možete nas kontaktirati pozivom na broj telefona 069 319 68 08

 

Postavite pitanje ili komentar Komentari (0)
Za usluge Opšte Bolnice Analife možete plaćati na više načina.

Za usluge Opšte Bolnice Analife možete plaćati na više načina.

Ponedeljak-petak od 09-20h
Subotom od 09-15h

Opšta Bolnica Analife
Skadarska 5
(Zemun), Beograd

bolnica@analife.rs zakazivanje