Uspešno ste prijavljeni na našu mailing listu. Hvala!
Vaš komentar je poslat na odobrenje administratora. Hvala!

Artroskopija kolena

Artroskopija kolena

 

 

UPOZNAJTE SE VIŠE SA:

- Šta je artroskopija?

- Koja oboljenja i stanja se mogu lečiti artroskopijom?

- Kakva je priprema za artroskopiju?

- Kako se izvodi artroskopija?

- Koliko dugo traje oporavak nakon artroskopije?

- Koje su moguće komplikacije artroskopije?

 

Šta je artroskopija?

Artroskopija je minimalno invazivna alternativa standarnim otvorenim hiruškim tehnikama u ortopediji. U svetu predstavlja najčešće izvođenu ortopedsku hirušku proceduru koja je dovela do jednog od najvećih napredaka u ortopedskoj hirurgiji 20. veka.

 Artroskopija je najsavremenija ortopedska hirurška procedura tokom koje se, kroz minijaturne rezove u zglob uvode kamera i specijalni instrumeti za dijagnostikovanje i hirurško rešavanje problema zgloba.

Tokom artroskopije zglob se minimalno otvara! Samim tim mogućnost infekcije ili komplikacija je svedena na minimum, za razliku od klasičnih operacija velikih zglobova, gde su komplikacije znatno češće i ozbiljnije.

 

Minimalno invazivna operacija dovodi do manjeg postoperativnog oticanja i smanjenja bolova, od otvorenih tehnika, a takođe smanjuje rizik od komplikacija i omogućuje brži oporavak. Artroskopija je evoluirala iz dijagnostičkog alata u terapijsku proceduru koja može da tretira širok spektar povreda i poremećaja lokomotornog sistema.

 

U početku je krenula sa procderama na zglobu kolena a danas se primenjuje kod svih većih zglobova (kuk, koleno, skočni zglob, ručni zglob, rame i lakat). Najveću primenu ima u sportskom traumatizmu gde je prvo dovela do diagnostikovanja novih stanja i oboljenja, a kasnije i razvoja rekonstrutivnih intervencija, tako da se danas neke otvorene hiruške tehnike praktično više i ne rade.

 

Artroskopija je prvi izbor za operativno rešavanje problema kolena, naročito kod sportista i mlađih ljudi.

 

- Posle artroskopije najčešće nije potrebno ležanje u bolnici.

- Artroskopija se može izvoditi pod analgosedacijom, spinalnom, regionalnom ili lokalnom anestezijom.

- Nema rezova, nema oziljaka. U artroskopiji se napravi nekoliko minijaturnih hirurških rezova, od oko 5mm, sa obe strane zgloba

- Lekar koji izvodi artroskopiju je obično ortoped-hirurg.

- Pacijent posle procedure može da ide kući.

 

Artroskopija se izvodi pomoću artroskopa - cevčice sa optičkim vlaknom i sočivom. Artroskop se uvodi u zglob kroz male hirurške rezove na koži, a kako je povezan sa video kamerom, unutrašnjost zgloba se prati na monitoru. Veličina artroskopa zavisi od veličine zgloba koji se pregleda. Koleno se, na primer, pregleda pomoću artroskopa prečnika 5mm. Postoje mali artroskopi, od svega 0,5mm u prečniku, koji se koriste na malim zglobovima poput ručnog zgloba.

 

Ako se pored pregleda zgloba artroskopom izvodi i operacija, procedura se zove artroskopska hirurgija. Mnogo procedura može da se izvede na ovaj način. U odnosu na tradicionalne hirurške procedure, artroskopska hirurgija manje oštećuje tkivo, podrazumeva manji bol i brži oporavak.

 

Koleno

To je bio zglob od koga je krenula evolucija artroskopije od dijagnostičkog alata ka terapeutskom alatu. Danas se smatra standarnom hirurgijom kolena tako da se praktično otvorena hirurgija mekotkivnih struktura zgloba više ne radi.

Menisci kolena, polu mesečasti hrskavičavi amortizer izmedju zglobnih površina, bio je u fokusu prvih artroskopija kolena . Raksid meniskusa jedna od najčešćih mekotkivnih povreda kolena koja dovodi bolova, blokada, ograničenja pokreta. Ranija otvorena hirurgija kada se radila totalna meniscektomija , sem dužeg oporavka i većih bolova, pokazala se kao loša jer je dovodila do bržeg propadanja zgloba – gonarthrosis . Upotreba artroskopije pokazala je da parcijalna menisektomije kod raskida meniskusa daje bolji kratkoročni i dugotrajni funkcionalni rezultat sa manje degenerativnih  promene nego kod totalne menisektomije .

 

  

 

 

                          

Artroskopska operacije meniskusa  je danas najčešče izvođena artroskopska intervencija. Određeni raskidi meniskusa mogu se i ušiti, što se takođe radi artroskopski, a usavršene su i tehnike transplantacije meniskusa.

Sledeća najčešća sportska povreda kolena je raskid prednje ukrštene veze. Nekada je ova povreda predstavljala kraj karijere za profesionalnog sportistu. Danas se raskid kako prednje tako i zadnje ukrštene veze može jako uspešno rekonstruisati bez otvaranja kolena pod kontrolom artroskopa . Takve procedure sada dozvoljava svim sportistima, od rekreativaca do profesionalaca, da se uz odgovarajuću rehabilitaciju vrate na nivo aktivnosti pre povrede.

 

Artroskopska hirurgija kolena može biti:

- Dijagnostička artroskopija

- Artroskopsko rešavanje raskida meniskusa (sutura, parcijalna menisektomija)

- Odstranjenje slobodnih zglobnih telas

- Rešavanje hondralnih defekata (debridman, tehnika mikrofraktura)

- Sinvijektomija i sekcija sinovijalnih plika

* Rekonstruktivne operacije kolena:

  - Plastika prednje ukrštene veze

  - Plastika zadnje ukrštene veze

  - Rekonstrukcija medijalnog patelofemoralnog ligamenta

 

To je bio zglob od koga je krenula evolucija artroskopije od dijagnostičkog alata ka terapeutskom alatu. Danas se smatra standarnom hirurgijom kolena tako da se praktično otvorena hirurgija mekotkivnih struktura zgloba više ne radi.

Menisci kolena, polu mesečasti hrskavičavi amortizer izmedju zglobnih površina, bio je u fokusu prvih artroskopija kolena . Raksid meniskusa jedna od najčešćih mekotkivnih povreda kolena koja dovodi bolova, blokada, ograničenja pokreta. Ranija otvorena hirurgija kada se radila totalna meniscektomija , sem dužeg oporavka i većih bolova, pokazala se kao loša jer je dovodila do bržeg propadanja zgloba – gonarthrosis  Upotreba artroskopije pokazala je da parcijalna menisektomije kod raskida meniskusa daje bolji kratkoročni i dugotrajni funkcionalni rezultat sa manje degenerativnih  promene nego kod totalne menisektomije

 

Artroskopska operacije meniskusa  je danas najčešče izvođena artroskopska intervencija. Određeni raskidi meniskusa mogu se i ušiti, što se takođe radi artroskopski, a usavršene su i tehnike transplantacije meniskusa.

Sledeća najčešća sportska povreda kolena je raskid prednje ukrštene veze. Nekada je ova povreda predstavljala kraj karijere za profesionalnog sportistu. Danas se raskid kako prednje tako i zadnje ukrštene veze može jako uspešno rekonstruisati bez otvaranja kolena pod kontrolom artroskopa (Sl.3). Takve procedure sada dozvoljava svim sportistima, od rekreativaca do profesionalaca, da se uz odgovarajuću rehabilitaciju vrate na nivo aktivnosti pre povrede.

Pored pomenutih, brojne druge indikacije za artroskopiju kolena i stalno se proširuju:

  • odstranjenje slobodnih zglobnih tela
  • zapaljenje sinovije kolena (sinovitis)
  • rešavanje problema kod nestabilnosti i loše pozicije čašice
  • početne degenerativne promene i oštećenja zglobnih površina
  • postraumatska stanja sa prelomom koji zahvata zglobnu površinu
  • infekcija zgloba

 

Danas možemo ređi da se sem veštačkog zgloba (endoproteze kolena) i nekih kompleksnih preloma sve druge hiruške intervencije na kolenu mogu uraditi endoskopski.

Kakva je priprema za artroskopiju?

Artroskopija je procedura pri kojoj se ne očekuje gubitak krvi i generalno se ne povezuje sa komplikacijama. Ipak, celokupno zdravlje paciijenta se uzima u obzir prilikom biranja kandidata za artroskopiju. Najvažnije je da pacijent može da podnese anesteziju koja se koristi tokom procedure. Pacijent ne bi smeo da ima problema sa srcem, bubrezima, jetrom i plućima. Ukoliko postoje problemi sa srcem ili emfizem, trebalo bi optimizovati stanje pacijenta pre operacije. Pacijenti koji su na antikoagulantima trebalo bi da prilagode terapiju operaciji. I ostali zdravstveni problemi, poput dijabetesa ili visokog krvnog pritiska, moraju biti pod kontrolom pre operacije.

 

Predoperativni pregled pacijenta obično uključuje fizički pregled, analize krvi i urina. Kardiološki pregled  EKG i rendgen pluća. Svaki znak postojeće infekcije obično odlaže artroskopiju, ukoliko se ne radi o mogućoj infekciji zgloba.

 

Kako se izvodi artroskopija?

Artroskopija se najčešće izvodi bez hospitalizovanja pacijenta. Tip anestezije koji će se koristiti zavisi od zgloba koji se pregleda i zdravstvenog stanja pacijenta. Artroskopija se može izvesti pod totalnom, spinalnom ili epiduralnom anestezijom, regionalnom blokadom ili čak lokalnom anestezijom. Na strani zgloba se pravi hirurški rez kroz koji se potom uvodi artroskop. Ukoliko je potrebno da se koriste drugi instrumenti da bi se određene strukture bolje videle, prave se dodatni rezovi kroz koje se ti instrumenti uvode. Kod artroskopske hirurgije, kroz dodatne male rezove se uvode instrumenti kojima se isecaju, odstranjuju ili ušivaju oštećene strukture. Po završetku procedure, artroskop se izvlači, rezovi se ušivaju i previju sterilnim zavojem.

 

Koliko traje oporavak nakon artroskopije?

Neosredno posle operacije pacijent se oseća pospano zbog delovanja anestezije. Ukoliko je potrebno, daju se lekovi protiv bolova. Ako se procedura obavlja pod lokalnom anestezijom, moguće je da nema nikakvih bolova. Kada se koriste epiduralna ili regionalna anestezija, normalan je osećaj utrnulosti i slabosti koji popuste pre nego što pacijent bude pušten kući.

 

Hirurški rezovi koji se prave za potrebe procedure su mali. Obično se pravi jedan ili više rezova od po 5mm sa obe strane zgloba, koji se posle previju. Zavoj može upiti nešto tečnosti od dreniranja rana, a trebalo bi ga skinuti isključivo po odluci lekara. Prvih nekoliko dana nakon operacije treba paziti da zavoj ostane suv. Pacijent mora odmah da obavesti lekara ako oseti neobičan bol u zglobu, u slučaju otoka, crvenila ili osećaja toplote, kao i u slučaju povrede tog zgloba.

 

Nekoliko dana nakon artroskopije pacijentima se savetuje da odmaraju sa podignutim zglobom, i da stavljaju ledene obloge kako bi smanjili otok i bol. Posle operacije se postepeno uvode vežbe koje će ojačati mišiće oko zgloba i sprečiti kontrakture okolnog mekog tkiva. Cilj je ponovno postizanje stabilnosti, opsega pokreta i snage zgloba brzo, ali bezbedno, dok se istovremeno sprečava rast ožiljačnog tkiva. Ovaj program je esecijalni deo procesa oporavljanja kako bi se postigao optimalni ishod procedure.

 

Vremenom je proizvodnja sve kvalitetnije fiber-optičke opreme omogućila razvoj minijaturne artroskopije.  Sada je moguće izvesti artroskopiju i na malim zglobovima. Artroskopija je tako postala važno sredstvo u artroskopskoj hirurgiji, a njena uloga će nastaviti da raste razvojem artroskopskih instrumenata.

 

Koje su moguće komplikacije artroskopije?

Moguće komplikacije su retke, a uključuju krvarenje unutar zgloba i infekciju zgloba, kao i nuspojave anestezije.

 

 

 

Zaključak

 

Arthroskopska hirurgija je donela najveći napredak ortopedske hirurgije dvadesetok veka. Ponudila je minimalno invazivni pristup uz maksimalnu vizuelizaciju zgloba naspram širokih incizija i otvorenog pristupa. Samim tim smanjena je operativna trauma kao i komplikacije operativnog lečenja a rehabilitacija je znatno brža. To je imalo uticaja i na socialno ekonomski status jer se pacijenti znatno brže vraćaju radnoj aktivnosti.  Upotrebom ove metode unapređena su saznanja o zglobnoj patologiji, a uvedene su i nove terapijske procedure za rešavanje patoloških promena koje nisu bile poznate. Takođe artroskopska hirurgija je oblast ortopedije koja se najviše razvijala u zadnjih 100 godina a smatra se da će to biti i oruće značajno za budući razvoj ortopedske hirurgije.

 

Postavite pitanje ili komentar Komentari (6)Nina (2019-08-07)

Postovani, Interesuje me cena artroskopije kolena. Hvala unapred!

Ana Life (2019-08-07)

Postovana Nina,

Prvi korak je klinicki pregled  ortopeda dr Glisica (cena poslata na e-mail)

Ukoliko dr Glisic posle klinckog pregleda, predlaze vam se  artroskopija  U okviru artroskopije radi se  parcijalna menscektomija i debridmanom ostecene hrskavice, kao i ako bude potrebno ostale intervencije koje mogu da se urade u toku same operacije
( plika, vadjenje slobodnih zglobnih tela ) Sta god da se radi jedna je cena i to  promotivna (cena poslata na e-mail)

U cenu Artroskopije kolena  (cena poslata na e-mail) ulazi:

1. Preoperaivna priprema
kardiolosko pregled
EKG
Color Doopler noge koja se operise
kontrolna laboratrija
bolnicko lezanje jednu noc

2. Operacija 

3. Fizikalna terapija na CPM robotu za koleno 5 (pet) sati tarapije. Sa rehabilitacijom se krece  odmah posle operacije. Isti dan,  i nstavlja se jos pet dana po sat vremena. 

4. Moze da se desi da Vam zbog prirode povrede dr Glisic predlozi i PRP koji se radi u toku same operacije. Ubacivanje obogacenih trombocita koji svojim faktorima rasta stimulisu maticne celije operisanog mesta da se bolje i brze oporavi koliko tkivo pacijenta dozvoljava. Naravno to je opcija koju Vi mozete ili ne morate da prihvatite.

Ako se radi PRP u toku operacije ukupna cena bi bila (cena poslata na e-mail)

     Ovakav protokol lecenja i rehabilitacije dr Glisica obezbedjuje maskimalno brzi oporavak i vracanje punog obima pokreta velikih zglobova 

Za svaku dalju informaciju u vezi eventualne operacije obratitite se sesra Milici 063 322958

Srdačan pozdrav,
Analife

Pavlinka (2019-08-06)

Koja e cenata na tretman za kuk

Ana Life (2019-08-06)

Poštovani, 
Morate pre svega da dodjete na pregled kod našeg ortopeda dr Miodraga Glisica, sada je promotivna cena pregleda (cena poslata na e-mail).
Pregled mozete zakazati na 069-319-68-08.

Srdačan pozdrav Vaša Analife

Zorica (2019-07-11)

Poštovani, Interesuje me cena artroskopije. Ja sam aktivni sportista. Na Magnetnoj rezonanci je vidjen osteceni meniskus , mene koleno boli i ne mogu da treniram. Cula sam za Dr Glisica i za terapiju robotima. Moja koleginica je vrlo brzo posle operacje kod vas pocela da sa treninzima. Nas sportski lekar ortoped je rekao da kod mene mora da se radi je savetovano "operativno lečenje, artroskopija desnog kolena sa parcijalnim meniscektomijama i debridmanom i da imam neka slobodna tela. Mnogo se plasim, da li se to radi kod vas. Moj klub ce da snosi troskove, cula sam da su kod vas cene japrihvatljivije i da vi jedini racunate u cenu i rehabilitaciju. Volela bih da mi stavite i Nadalov doping, tako mi sportisti zovemo PRP, mada neki kazu da to mnogo ne pomaze. Moja klupska mi je objasnila da PRP kada doktor Glisic stavi na mesto gde operise da je to deset puta bolje nego kada se PRP stavlja bez operacije. Ne razumem mnogo, ali vidim da je ona odlicno, a drugi koji su stavljali na drugim mestima samo PRP sada se spremaju za operaciju, i oni bi dosli kod Vas. Obzirom da je, kao što sam napomenula, sportista, tneophodan je brz oporavak, molim Vas da mi kažete koja je cena navedenog zahvata. Unapred hvala,

Ana Life (2019-07-11)

Postovana Zorice, 

Prvi korak je klinicki pregled  ortopeda dr Glisica(cena poslata na e-mail) 
Ukoliko dr Glisic posle klinckog pregleda,  potvrdi nalaze koje navodite da ima mladi sportista, predlaze vam se  artroskopija sa parcijalnom menscektomijom i debridmanom ostecene hrskavice, kao i ako bude potrebno ostale ntervencije koje mogu da se urade u toku tsame operacije
( plika, vadjenje slobodnih zglobnih tela i sl)  Cena operacije je promotivna (cena poslata na e-mail)

 Moze da se desi da Vam zbog prirode povrede dr Glisic predlozi i PRP u toku same operacije. Ubacivanje obogacenih trombocita koji svojim faktorima rasta stimulisu maticne celije operisanog mesta da se bolje i brze oporavi koliko tkivo pacijenta dozvoljava. Naravno to je opcija koju Vi mozete ili ne morate da prihvatite. 

Artroskopija kolena  od (cena poslata na e-mail)

1. Preoperaivna priprema
kardiolosko pregled
EKG
Color Doopler noge koja se operise
kontrolna laboratrija
bolnicko lezanje jednu noc

2. Operacija 

3. Fizikalna terapija na CPM robotu za koleno 5 (pet) sati tarapije. Sa rehabilitacijom se krece  odmah posle operacije. Isti dan,  i nstavlja se jos pet dana po sat vremena. 

4. Ako se radi PRP u toku operacije ukupna cena bi bila (cena poslata na e-mail)

     Ovakav protokol lecenja i rehabilitacije dr Glisica obezbedjuje maskimalno brzi oporavak i vracanje punog obima pokreta velikih zglobova 

Za svaku dalju informaciju u vezi eventualne operacije obratitite se sesra Milici 063 322958

Srdačan pozdrav,
Analife
 

Anastasija (2019-05-02)

Postovani, Imam 16 godina i bol u desnom kolenu vec 9 meseci, radjen mi je MR desnog kolena koji je pokazao: Rascep lateralnog meniskusa sa parameniscealnom cistom 2cm i intraartikularni izliv. Vec 9 meseci imam konstantan bol u desnom kolenu i trnjenje. Mozete li mi reci sta trebam da radim, da li bi trebale biti neke fizikalne terapije, punkcija ciste, ili operacija? Hvala unapred, Anastasija

Ana Life (2019-05-02)

Postovana Anastasija,

kada je dijagnoza raskid meniskusa onda je jedino pavo resenje artroskopija, gde dr Glisic kroz milimetarske 2 rupice ulazi kamerom u koleno, skine ostecen deo meniskusa, ispunktira sta jos imau kolenu. Fizikalna bez operacije napravila bi Vam dugorocno veliku stetu na kolenu. Kod nas ODMAH posle ARTROSKOPIJE, isti dan se koleno stavlja u ROBOT za koleno. Cena artroskopije je promotivno (cena poslata na e-mail). U cenu je ukljucena preoperativna priprema i jos vaznije 5 sati terapije na robotu za koleno. 

S postovanjem Analif

Sasa (2019-04-23)

Koliko kosta atroskopija kolena,i unutrasnji i spoljasnji meniskus su osteceni???

Ana Life (2019-04-23)

Poštovani Sasa, 
predpostavljam da Vam je postavljena dijagnoza ostecenog meniskusa. Kod nas artoskopija kolena sa debridmanom oštecenog meniskusa i sve drugo sto bi se uradilo u toku operacije je (cena poslata na e-mail). U okviru cene uracunata je preoperativna priprema: RTG pluca,Specijalisticki pregled radiologa,  Specijalistički pregled kardiologa, EKG, Specijalisticki pregld anesteziologa, Color Doppler noge, bolnički dan, + pet terapija na robot za koleno. Ono sto nas izdvaja od ostalih bolnica jeste fizikalna terapija na ROBOTU za koleno ODMAH posle OPERACIJE. Ovo je svetski protokol. Zasto ODMAH posle operacije. Ukoliko se operisano koleno (meniscectomia - artroskopija ostecenog meniskusa) ne oporavlja na robotu za koleno, vec je klasicna fizikalna terapija, oporavak je duzi i teži. Dr Miodrag Glisic radi najsavremeniju operativnu tehniku ARTROSKOPIJA ili bez rezova resavanje  ostecenog meniskusa + najsavremenija i najbrža rehabilitacija na ROBOTU za KOLENO = dobitna kombinacija za pacijenta.

 S postovanjem

 Analife 
 

Teodora (2019-04-11)

Postovani,koliko bi kostala operacija meniskusa? Artoskopija meniskusa,meniskus je pukao

Ana Life (2019-04-11)

Poštovana Teodora,

Nas dr Glisic radi artroskopske operacije kolena bilo da je u pitanju meniskus ili operacija prednjih ukrstenih ligamenata, sa odlicnim rezultatima.

Maestralno je videti na ekranu kako pod okom kamere se resava problem pokidanih ukrstenih ligamenata i na kraju na kolenu imamo 3 koncica, tj, sve se resava kroz minijaturne rezove od nekoliko milimetara. Cela nasa operacija se snima, snima se sta doktor radi u kolenu. U cenu operacije je uracunata preoperativna priprema, lezanje u bolnici, najcesce samo jednu noc, 5 sati terapija na robotu za koleno.


Cena zavisi sta se radi. Artroskopija meniskusa(cena poslata na e-mail)
, ako se radi artroskopija prednjih ukrstenih ligamenata (cena poslata na e-mail)
 implanti (cena poslata na e-mail)
. Potrebno je prvo da da dodjete na pregled kod dr Glisica i ponesite RTG snimak u dva pravca ili magnet kolena. Cena pregleda (cena poslata na e-mail)
 
Srdačan pozdrav Vaša Analife
 

 

Finansiranje i Kreditiranje

Za usluge Opšte Bolnice Analife možete plaćati na više načina.

Načini Plaćanja

Za usluge Opšte Bolnice Analife možete plaćati na više načina.

Zakazivanje pregleda

Ponedeljak-petak od 09-20h
Subotom od 09-15h

Adresa

Opšta Bolnica Analife
Skadarska 5
(Zemun), Beograd

bolnica@analife.rs zakazivanje