Kardiologija - Centar za hipertenziju

CENTAR ZA HIPERTENZIJU BOLNICE ANALIFE
Svi znamo da reč „hipertenzija“ znači visok krvni pritisak.

Čuli smo i za:
 
· infarkt miokarda (srčani udar)
· cerebralni insult ( moždani udar)
· otkazivanje bubrega ( pacijent na dijalizi)
· aneurizma abdominalne aorte ( proširena aorta, „bomba u stomaku“)
· oštećenje vida ....

 
Hipertenzija je direktan uzročnik ovih teških oboljenja. Međutim, hipertenziju je moguće držati „pod kontrolom“, tj.sprečiti je da ošteti organizam.

 
Pa zašto onda toliko ljudi pati od posledica hipertenzije?
Osnovni problem je što hipertenzija često ne daje nikakve simptome, a kada se oni pojave, onda je to već znak da su vitalni organi oštećeni.

Kako hipertenziju otkriti i lečiti na vreme, tj. pre nego što stigne da napravi štetu u organizmu?
Veoma lako: neophodno je jednom godišnje uraditi klinički pregled interniste.    
U cilju sveobuhvatnog  pristupa ovom ozbiljnom problemu, bolnica Analife je formirala Centar za hipertenziju.  Sa dijagnostičkim postupcima i detaljnim pregledima, koje sprovodi naš centar, cilj je  da sprečimo nastanak hipertenzije, a ako već postoji  da je uspešno kontrolišemo ili izlečimo.

Savet se naročito odnosi na osobe koje rade naporan, stresan posao, malo se kreću, ne vežbaju, a puno se nerviraju.Dijagnostički postupak centra za hipertenziju obavezno obuhvata:

1. Merenje pritiska
· Dijagnoza hipertenzije se postavlja ukoliko je izmereni pritisak u najmanje dva merenja preko 140/90 mmHg (u ambulanti)
· Kod  samomerenja granična vrednost je 135/85 mmHg

2.Uzimanje anamneze 
u detaljnom razgovoru  sa pacijentom saznaćemo:

·  postojanje porodičnih bolesti, naročito povišenog krvnog pritiska, gojaznosti, šećerne bolesti

·  način života pacijenta i postojanje rizičnih faktora za pojavu i razvoj hipertenzija (pušenje, gojaznost( BMI >30 kg/m2 ili obim struka >94 cm ili > 80 cm za žene)sedalni način života i sl.),

·  eventualno dotadašnje lečenje hipertenzije i sl.

·  prisustvo eventualnih simptoma povišenog krvnog pritiska: glavobolja, mučnina, zamor, krvarenje iz nosa.


2.
Fizikalni pregled
·  Pri postavljanju dijagnoze potrebno je ustanoviti ortostatku nestabilnost merenjem pritiska u stojećem stavu
·  traganje za vaskularnim šumovima u vratu i abdomenu - postojanje šumova ukazuje na suženje (stenozu) karotidnih arterija i bubrežnih arterija

·  Auskultacijom srca (pregled slušalicama) se ocenjuje kvalitet tonova srca i postojanje šumova na srcu.

·  Palpacijom abdomena otkriva se postojanje abdominalne aneurizme

·  Utvrđuje se da li postoje edemi (otoci) i kako izgledaju periferni krvni sudovi

·  Postojanje neuroloških ispada ukazuje na preboleli moždani udar


3. Laboratoriska obrada pacijenta
·  krvna slika, glikemija >7mmol/l ,ukupni holesterol,HDL i LDL holesterola, trigliceridi, mokraćna kiselina, serumski kreatinin, serumski kalijum, pregled urina (specifična težina, glikozurija, kvalitativna proteinurija, sediment),  CRP>1mg%.

4. 12-kanalni EKG

·  EKG pregled može otkriti oštećenja hipertrofiju (uv ećanje) leve komore, atrijumsku fibrilaciju i ventrikulske ekstrasistole, čest nalaz kod pacijenta s hipertenzijom

     
  5. Holter pritiska – 24 časovno merenje pritiska
·  da li se zaista radi o hipertentiji, kakav je dnevno-noćni ciklus pritiska, da li postoje nagla smanjenja pritiska ( hipotenzija) i kontrola delovanja date terapije.
·  vrednosti od 125/80 mmHg kod 24 časovnog praćenja odgovara 140/90mmHg dobijenim pojedinačnim merenjem u ambulanti

Po potrebi predlaže se:
6. Ultrazvuk srca – Elektrosonografija -
da li postoji hipertrofija (uvećanje) leve komore LKm >116 g/m2

7. Ultrazvuk krvnih sudova
da li postoji aterosklerozni plak  ili je IMT karotidne arterije >0,9mm

8.
Fundoskopija – pregled očnog dna

9. Ultrazvuk bubrega


Sa rezultatima svih pregleda i laboratorije donosi se dijagnoza i određuje terapija, koja je strogo individualizovana, tj. prilagođena svakom pojedinačnom pacijentu.

Terapija hipertenzije zavisi od stepena hipertenzije i sastoji se od:
·  nefarmakoloških mera ( eliminisanje faktora rizika i promena načina života)
·  farmakoloških mera (lekovi)
 
 
Kontrola delovanja terapije je na mesec dana, ukoliko doktor ne odredi drugačije

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs