„Doping terapija“ Rafe Nadala u bolnici Analife„Doping terapija“  Rafe Nadala u bolnici Analife


„Nadal koristio legalni doping“....naslov koji je osvanuo u medijima širom sveta, posle njegove izjave da je koristio specijalno obrađenu svoju krv u lečenju povreda 2009 i 2010 godine. Nadal kaže da je terapija sopstvene prečišćene krvi, dala sjajne rezultate i ubrzala oporavak od povreda. Sa najnovijom povredom, uspeh obrađene krvi nije bio kao ranije, ali, bez obzira na bolove koji nisu nestali, nema ograničenje pokreta, što mu je najvažnije.“

Šta je to koristio Nadal?
PRP platelet rich plasma i aCP – autologna kondicionirana plazma
Doping ili ubrazano zarastanje povrede, stvaranje kolagena


Kakav je to tretman ACP i PRP

Priroda je regulisala, da kada se desi povreda, trombociti, sa svojim  „faktorima rasta“ započinju proces zarastanja oštećenog tkiva. Ukoliko na mestu povrede, ubacimo veću koncentraciju tih faktora rasta, izazvaćemo brže i bolje zarastanje pokidane tetive, mišića, oštećene hrskavice, stvaranje kolagena, brže zarastanje rana zuba, kose, kože.....

Proces dobijanja veće koncentracije trombocita sa svojim faktorima rasta je suština ACP i PRP tretmana.

Drugim rečima, mi samo ubrzavamo prirodan način zarastanja povreda . .  

 
 

Što je ACP i PRP

 Autologna kondicionirana plazma (ACP) je koncentrat trombocita sa svojim faktora rasta iz vaše vlastite krvi. Visoka koncentracija faktora rasta poboljšavaju komunikaciju i aktivaciju određenih stem ćelija koje će doveti do stvaranja novog tkiva i bržeg zarastanja oštećenog mišića, hrskavice, tetive, kože,  Postupak je poznat i kao “Platelet Rich Plazma (PRP)”- plazma bogata trombocitima.

ACP i PRP se uspešno primjenjuju za hronične degenerativne promene  tetiva (Ahilova tetiva, “teniski lakat” i sl.), akutne povrede  ligamenata, mišićne ozlede (istegnuća, rupture), intraoperacijsko zarastanje rana, regeneraciju površnih oštećenja hrskavice, stvaranje kolagena. U estetskoj hirurgiji sjajne rezultate daje u stavranju kolagena, peglanju bora, revitalizaciju kože, pojačan rast kose....
 

Kakav je postupk kod ACP-a
U sterilnim uslovima, lekar uzima 10-15 kubika krvi, koja se kroz poseban postupak centrifugiranja obrađuje, i dobija se  plazma mnogo bogatija trombocitima, u kojima se nalazi ogroman broj faktora rasta. Faktori rasta daju instrukcije stem  ćelijama da krenu u proces zarastanja ili formiranja određenih tkiva.( hrskavice, tetive, kolagena) Velikakoncentarcija faktora rasta na mestima povrede, omogućava mnogo brže i bolje zarastanje povreda.
 
 

 

Dr Agnica Petkovič
Specijalista Ortopedske Hirurgije i Traumatokogije, Dečije ortopedije, sportske traumatologije, Ultra-zvučne dijagnostike u oblasti Ortopedije i Traumatologijhe

Dr Vladan Stevanović
Specijalista Ortopedije


 

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs