EKSPERTSKI 4D ultrazvuk od 14-19 nedelje trudnoće

4D-3D ULTRAZVUČNI PREGLED OD 14-20 NEDELJE TRUDNOĆE
 
Ekspertski 4D/3D ultrazvučni pregled od 14-19 nedelje trudnoće sastoji se iz četiri segmenta:
 
1.     Analiza ultrazvučnih znakova za procenu rizika od Daunovog sindroma

-      naročito važan za trudnice koje nisu uradile genetski sonogram I trimestra (11 – 14.ng)

2.     2D/3D/4D Anatomsko –morfološki pregled: detaljan pregled anatomije ploda (spoljašnji izgled i građa unutrašnjih organa)
3.     Fetalna ehokardiografija – ekspertski pregled srca ploda
4.     4D i 3D filmovi i slike - šta radi i na koga liči Vaša beba ?
 

 

1. Ultrazvučni znaci za procenu rizika od Daunovog sindoma koji se gledaju na ovom pregledu su:
 
-      Da li je zadebljala vratna brazda?
-      Da li je diskretno skraćen butna kost i nadlaktica?
-      Da li je nerazvijena / nedostaje  nosna kost?
-      Da li su proširene bubrežne čašice?
-      Da li postoji hiperehogeni fokus u srcu?
-      Da li je crevo hiperehogeno?
-      manje značajni ostali mali markeri (ugao karličnih kostiju, postojanje srednje koščice –falange malog prsta šake itd. )
 
Uočavanje nekog od ultrazvučnih znakova Daunovog sindroma na plodu, ne znači da je plod mongoloid. Svaki od ovih markera ima svoj faktor rizika koji se uključuje u dotadašnji rezultat rizika od Daunovog sindroma dobijen „dabl“ ili „tripl“ testom. Tek kada se proračuna ukupni rizik (rezultat „dabl“ ili „tripl“testa + eventualno uočeni ultrazvučni znaci), donosi se odluka da li je neophodno proveriti hromozome ploda uzimanjem plodove vode za analizu (amniocenteza).

Amniocenteza se u Bolnici „AnaLife“ radi od 16- 20 nedelje trudnoće, a rezultati se dobijaju za 8-10 dana.
 

2. 2D-3D-4D Anatomsko – morfološki pregled

U drugom delu pregleda detaljno se analizira izgled (morfologija) svih glavnih organskih sistema ploda.

- 3D/4D mod – analiza spoljašnjeg izgleda ploda (da li postoji rascep usne, kakva je simetrija lica, da li postoje deformiteti šake i stopala)
- kičmeni stub (2D i 3D mod)
- analiza moždanih struktura (mali mozak, moždane komore, corpus calosum, krvni sudovi baze lobanje /3D i Power Doppler, prisustvo očnih sočiva)
- analiza trbušnih organa (uočavanje želuca i integriteta dijafragme, uočavanje mokraćne bešike i dve arterije pupčanika, prisustvo i izgled oba bubrega)
- analiza integriteta prednjeg trbušnog zida (da li postoji defekt prednjeg trbušnog zida)
 

3. Fetalna ehokardiografija
– pregled srca ploda

Od svih anomalija koje se javljaju u trudnoći, anomalije srca spadaju u grupu najčešćih. Zbog toga je važno srce gledati što ranije i što detaljnije. Analiziraju se dve komore i dve predkomore, aorta i njen izlaz iz leve komore, plućna arterija i njen izlaz iz desne komore, srčana pregrada, protoci kroz srce i velike krvne sudove (Power, Color Doppler i 3D angio modovi)....
 
 

4. 3D i 4D slike i filmovi
- šta radi i na koga liči Vaša beba ?
 
Kako Vaša beba izgleda u ovim nedeljama trudnoće je neponovljiv doživljaj za Vas kao roditelje, ali i od velikog značaja za doktora koji, zahvaljujući mogućnostima 3D/4D ultrazvuka, može da vidi i najmanja odstupanja od normalnog spoljašnjeg izgleda ploda (glava i lice, trup, ekstremiteti ---- izgled, broj prstiju itd.).

Anegdota sa jednog našeg pregleda:

U tišini bioskopskog mraka, u krilu tate sedi trogodišnjak i „kao gleda u ekran“. Pregled traje...smenjuju se sličice bebe, ali i slike organa koje ni tata ni mama ne razumeju. U jednom trenutku, kada se beba sa ekrana razigrala u svom plesu, dečačić će sav važan: ŽENNŠŠKO !!! 
 
 

KONTAKT:


OPŠTA BOLNICA ANALIFE

Skadarska 5, (Zemun), Beograd
+381 11 319 68 08
+381 11 319 68 09
+381 11 319 68 11
+ 381 69 319 68 08

email: bolnica@analife.rs